???warnOperationFailedBecauseWarning???
2005–2014 jaunimo ir jaunimo politikos apžvalga / Statistical Portrait of the Youth 2005–2014Gyventojai ir socialinė statistika > Gyventojai
Leidėjas Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
Leidimo data 2015 rugpjūtis
Leidimo vieta Lietuva, Vilnius
Kalba Lietuvių
Puslapių sk. 165 psl.
Formatas A4, @
Periodiškumas Vienkartinis
ISBN 978-9955-9507-5-2
Šis leidinys – tai geroji tarpžinybinio bendradarbiavimo praktika, kai valstybinė institucija, nevyriausybinė organizacija ir akademinė bendruomenė kartu siekia prisidėti prie įrodymais grįstos jaunimo ir jaunimo politikos apžvalgos. Tikslas − apžvelgti 10 metų Lietuvos jaunimo situaciją ir konkrečias jaunimo politikos sritis, pagrindinius pokyčius ir tendencijas. Todėl šiame leidinyje pateikti svarbiausi migracinio mobilumo, jaunų šeimų, švietimo ir išsilavinimo, ekonominio aktyvumo, gyvenimo lygio, sveikatos, nusikalstamumo rodiklių pokyčiai ir tendencijos. Taip pat apžvelgiama ir jaunimo politikos situacija − reguliacinis kontekstas, politikos formulavimas, koordinavimas ir atstovavimas, pilietiškumo skatinimas, švietimas bei neformalusis ugdymas, užimtumas ir verslumas, jaunimo informavimas ir konsultavimas.
Leidinio egzemplioriai
IDPaimtaNuoIki
Nėra egzempliorių įrašų