???warnOperationFailedBecauseWarning???
Lietuvos statistikos metraštis 2015 / Statistical Yearbook of Lithuania 2015Bendroji statistika
Leidėjas Lietuvos statistikos departamentas
Leidimo data 2015 lapkritis
Leidimo vieta Lietuva, Vilnius
Puslapių sk. 680 psl.
Formatas @, 195 X 240 MM
Periodiškumas Kartą per metus
ISSN 1392-026X
e-ISSN 2029-3631
Kaina €59,20
Leidinyje pateikiama 2014 ir ankstesnių metų pagrindinė statistinė informacija apie šalies ekonominę ir socialinę raidą, demografinius ir aplinkos procesus, fizinių ir juridinių asmenų gamybinę, komercinę, finansinę, investicinę veiklą. Apžvelgiami įvairių reiškinių pokyčiai, pateikiama informacija apie atliktų tyrimų metodus, apibrėžiamos pagrindinės sąvokos ir rodikliai. Atskirai pateikiama palyginamoji Europos Sąjungos valstybių statistika, kurią rengiant naudotasi Lietuvos statistikos departamento ir kitų šalies institucijų bei Europos Sąjungos statistikos tarnybos informacija.
Leidinio egzemplioriai
IDPaimtaNuoIki
LTS54412-15-1Ne