???warnOperationFailedBecauseWarning???
Lietuvos statistikos metraštis 2016 / Statistical Yearbook of Lithuania 2016Bendroji statistika
Leidėjas Lietuvos statistikos departamentas
Leidimo data 2016 lapkritis
Leidimo vieta Lietuva, Vilnius
Kalba Anglų, Lietuvių
Puslapių sk. 680 psl.
Formatas 195 X 240 MM, @
Periodiškumas Kartą per metus
ISSN 1392-026X
e-ISSN 2029-3631
Kaina €57,90
Leidinyje pateikiama 2015 ir ankstesnių metų pagrindinė statistinė informacija apie šalies ekonominę ir socialinę raidą, demografinius ir aplinkos procesus, fizinių ir juridinių asmenų gamybinę, komercinę, finansinę, investicinę veiklą. Apžvelgiami įvairių reiškinių pokyčiai, pateikiama informacija apie atliktų statistinių tyrimų metodus, apibrėžiamos pagrindinės sąvokos ir rodikliai. Atskirai pateikiama palyginamoji Europos Sąjungos valstybių statistika, kurią rengiant naudotasi Lietuvos statistikos departamento ir kitų šalies institucijų bei Europos Sąjungos statistikos tarnybos informacija.
Leidinio egzemplioriai
IDPaimtaNuoIki
LTS80534-16-1Ne