???warnOperationFailedBecauseWarning???
Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2014 / National Accounts of Lithuania 2014Ūkis ir finansai (makroekonomika) > Nacionalinės sąskaitos (ESS 2010)
Leidėjas Lietuvos statistikos departamentas
Leidimo data 2016 gruodis
Leidimo vieta Lietuva, vilnius
Kalba Anglų, Lietuvių
Puslapių sk. 116 psl.
Formatas A4, @
Periodiškumas Kartą per metus
ISSN 1392-916X
e-ISSN 2029-591X
Kaina €6,80
Leidinyje pateikiama metinė statistinė informacija apie bendrąjį vidaus produktą (BVP) ir jo komponentus, bendrąsias nacionalines pajamas (BNP), bendrąją pridėtinę vertę (BPV), sukurtą valstybės ir privačiajame sektoriuose, taip pat oficialiai neapskaitytos ekonomikos dalį BVP. Informacija pateikiama šalies mastu ir pagal institucinius sektorius, papildomai skelbiami duomenys pagal valdžios sektoriaus subsektorius. Pateikiami makroekonomikos rodikliai apskričių lygiu. Šalies BVP lyginamas su kitų Europos Sąjungos valstybių duomenimis. Leidinyje skelbiami svarbiausi nacionalinių sąskaitų agreguoti rodikliai, sugrupuoti pagal nacionalinių sąskaitų sistemoje taikomus klasifikatorius, smulkiojo ir vidutinio verslo sukurta pridėtinė vertė.
Leidinio egzemplioriai
IDPaimtaNuoIki
LTS81294-14-1Ne