???warnOperationFailedBecauseWarning???
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ekonominė ir socialinė raida 2017/3 / Economic and Social Development of Lithuania, Latvia and Estonia 2017/3Bendroji statistika
Leidėjas Lietuvos statistikos departamentas
Leidimo data 2017 balandis
Leidimo vieta Lietuva, Vilnius
Formatas @
Periodiškumas Kartą per mėnesį
ISSN 2029-5936
Leidinyje pateikiami pagrindiniai mėnesiniai ir ketvirtiniai trijų Baltijos valstybių rodikliai: gyventojų kaita, užimtumas, nedarbo lygis, darbo užmokestis, senatvės pensijos, kainų pokyčiai, tiesioginės užsienio investicijos, pramonė, žemės ūkis, transportas, užsienio prekyba ir kt.
Leidinio egzemplioriai
IDPaimtaNuoIki
Nėra egzempliorių įrašų