???warnOperationFailedBecauseWarning???
Žmonių judėjimas – Europos mobilumo statistika – 2019 m. leidimas / People on the move — Statistics on mobility in Europe — 2019 editionBendroji statistika E. leidinys
Leidėjas Eurostatas
Leidimo data 2019 rugpjūtis
Formatas @
Periodiškumas Kartą per metus
Šiandieninėje Europoje žmonių judėjimas daug aktyvesnis nei kada nors iki šiol. Žmonės juda (persikelia, vyksta mokytis ir dirbti, keliauja) dėl įvairių priežasčių: migracija, mokslai, darbas ar turizmas... Šiame skaitmeniniame leidinyje „Žmonių judėjimas – Europos mobilumo statistika“ įvairiais pjūviais pristatomi naujausi skaičiai, iliustruojantys minėtus reiškinius Europoje. Leidinyje kalbama apie žmonių, bet ne prekių judėjimą. Leidinyje trumpus aprašymus su pagrindinėmis įžvalgomis lydi interaktyvios vizualizacijos, kuriose galima lyginti šalis tarpusavyje. Šis leidinys bus įdomus besidomintiems migracijos tendencijomis, mokymusi ir darbu užsienyje, transporto ir turizmo ES temomis. Temos pateikiamos patraukliai ir interaktyviai. Lietuviškas vertimas – jau greitai.
Leidinio egzemplioriai
IDPaimtaNuoIki
Nėra egzempliorių įrašų