???warnOperationFailedBecauseWarning???
Darbo rinka skaičiais 2019Gyventojai ir socialinė statistika > Gyventojų užimtumas ir nedarbas
Leidėjas Užimtumo tarnyba
Leidimo data 2020 kovas
Leidimo vieta Vilnius, Lietuva/Lithuania
Formatas @
Periodiškumas Kartą per metus
Elektroniniame leidinyje, kurį parengė Lietuvos darbo birža, pateikti pagrindinė statistinė informacija apie šalies teritorinėse darbo biržose registruotus darbo ieškančius žmones, laisvas darbo vietas, suteiktas tarpininkavimo įdarbinant paslaugas ir įgyvendintas aktyvios darbo rinkos politikos priemones.
Leidinio egzemplioriai
IDPaimtaNuoIki
Nėra egzempliorių įrašų