???warnOperationFailedBecauseWarning???
Žmogiškasis kapitalas Lietuvoje 2020Gyventojai ir socialinė statistika
Leidėjas Vyriausybės strateginės analizės centras
Leidimo data 2020 balandis
Leidimo vieta Vilnius, Lietuva/Lithuania
Formatas @
Periodiškumas Kartą per metus
Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) parengtoje apžvalgoje nagrinėjamas Lietuvos žmogiškasis kapitalas, analizuojant 2019 m. ir senesnius gyventojų gebėjimų ugdymo, įgytų ir įgimtų gebėjimų panaudojimo darbo rinkoje ir gyventojų sveikatos būklės duomenis. Pateikiamos įžvalgos apie šiose srityse pasiektą pažangą ar atotrūkį nuo išsikeltų strateginių tikslų, rezultatai apžvelgiami ir tarptautiniame kontekste.
Leidinio egzemplioriai
IDPaimtaNuoIki
Nėra egzempliorių įrašų