???warnOperationFailedBecauseWarning???
Lietuvos švietimas, kultūra ir sportas (2020 m. leidimas) / Education, Culture and Sports in Lithuania (edition 2020)Gyventojai ir socialinė statistika > Kultūra, spauda, sportas E. leidinys
Leidėjas Lietuvos statistikos departamentas
Leidimo data 2020 liepa
Leidimo vieta Vilnius, Lietuva/Lithuania
Formatas @
Periodiškumas Kartą per metus
ISSN 2669-0136
Leidinyje „Lietuvos švietimas, kultūra ir sportas (2020)“ pateikiama statistinė informacija apie šalies gyventojų išsilavinimą, valstybines ir nevalstybines švietimo įstaigas, jose besimokančius asmenis, pedagogus. Mokinių ir studentų skaičius pateikiamas pagal amžių, lytį, švietimo lygmenis, mokymo sritis. Taip pat skelbiama statistinė informacija apie tarptautinį studijų mobilumą, švietimo įstaigų finansavimą. Informacija pateikiama šalies, dalis informacijos – apskričių ir savivaldybių lygmeniu. „Lietuvos švietimas, kultūra ir sportas (2019)“ yra elektroninis leidinys, todėl skaitytojų patogumui, greta lentelių ir grafikų pateikiamos nuorodos į Rodiklių duomenų bazę.
Leidinio egzemplioriai
IDPaimtaNuoIki
Nėra egzempliorių įrašų