???warnOperationFailedBecauseWarning???
Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m. / Health of the population and activity of healthcare establishments in Lithuania 2019Gyventojai ir socialinė statistika > Sveikata
Leidėjas Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
Leidimo data 2020 rugpjūtis
Leidimo vieta Lietuva, Vilnius/Lithuania
Formatas @
Periodiškumas Kartą per metus
ISSN 1392-8155
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras kasmet išleidžia periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla“. Jame esantys statistiniai duomenys ir rodikliai skirti sveikatos priežiūros įstaigų, mokslo darbuotojų, pedagogų ir studentų bei visuomenės sveikatos statistikos informacijos poreikiams tenkinti. Leidinyje pateikiami duomenys apie gyventojų demografinę situaciją, sveikatos būklę, sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir išteklius.
Leidinio egzemplioriai
IDPaimtaNuoIki
Nėra egzempliorių įrašų