???warnOperationFailedBecauseWarning???
Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos (2020 m. leidimas) / Income and Living Conditions of Lithuanian Population (editon 2020)Gyventojai ir socialinė statistika > Pajamos, vartojimo išlaidos, gyvenimo sąlygos E. leidinys
Leidėjas Lietuvos statistikos departamentas
Leidimo data 2020 rugsėjis
Leidimo vieta Vilnius, Lietuva/Lithuania
Periodiškumas Kartą per metus
ISSN 2029-3720
Leidinyje skelbiama 2019 m. pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo informacija apie namų ūkių pajamas ir jų pasiskirstymą tarp skirtingų gyventojų grupių. Kartu su informacija apie pajamas ir būsto sąlygas pateikiama gyventojų nuomonė apie būsto kokybę, ekonominius sunkumus ir jų naštą, galimybę patenkinti kai kuriuos poreikius, sveikatą. Taip pat pateikiami skurdo rizikos ir materialinio nepritekliaus rodikliai, apskaičiuoti pagal Europos Sąjungoje taikomą metodiką. Statistinė informacija parengta remiantis Lietuvos statistikos departamento atliekamų statistinių tyrimų ir administracinių šaltinių duomenimis.
Leidinio egzemplioriai
IDPaimtaNuoIki
Nėra egzempliorių įrašų