???warnOperationFailedBecauseWarning???
Lietuva skaičiais 2020 / Lithuania in Figures 2020Bendroji statistika
Leidėjas Lietuvos statistikos departamentas
Leidimo data 2020 lapkritis
Leidimo vieta Vilnius, Lietuva/Lithuania
Formatas @
Periodiškumas Kartą per metus
ISSN 1822-8941
Leidinio „Lietuva skaičiais 2020“ lentelėse, grafikuose ir diagramose pateikiama statistinė informacija apie gyventojus, švietimą, kultūrą, sveikatos apsaugą, darbą, pramonę, žemės ūkį, statybą, prekybą, transportą, nacionalines sąskaitas ir kt.
Leidinio egzemplioriai
IDPaimtaNuoIki
Nėra egzempliorių įrašų