???warnOperationFailedBecauseWarning???
Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys) 2019 / FADN survey results 2019Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė > Žemės ūkis
Leidėjas Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
Leidimo data 2020 gruodis
Leidimo vieta Vilnius, Lietuva/Lithuania
Formatas @
Periodiškumas Kartą per metus
ISSN 2029-1221
Leidinys parengtas pagal 1299 ūkininkų ūkių ir 32 bendrovių, užsiimančių žemės ūkio veikla, tvarkiusių buhalterinę apskaitą bei teikusių informaciją apie savo gamybinę ir finansinę veiklą, duomenis. Leidinyje yra 30 statistinių lentelių, kuriose pateikiami vidutiniai svertiniai ūkių veiklos rodikliai.
Leidinio egzemplioriai
IDPaimtaNuoIki
Nėra egzempliorių įrašų