???warnOperationFailedBecauseWarning???
Lietuvos miškų ūkio statistika 2019 / Lithuanian Statistical Yearbook of Forestry 2019Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė > Miškininkystė ir medžioklė
Leidėjas Aplinkos ministerija Valstybinė miškų tarnyba
Leidimo data 2020 gruodis
Leidimo vieta Vilnius, Lietuva/Lithuania
Formatas @
Periodiškumas Kartą per metus
ISSN 1648-8008
„Lietuvos miškų ūkio statistika 2019“ – dvidešimtas kasmetinis leidinys apie Lietuvos miškų išteklius, miškininkystę, saugomas teritorijas, miškų apsaugą, medienos, įskaitant baldus, pramonę, prekybą mediena ir jos gaminiais, ekonomiką. Knygoje publikuojama įvairių institucijų ir organizacijų pateikta oficiali informacija. Pirmuose dviejuose skyriuose pateikiami statistiniai duomenys 2019 m. sausio 1 d. apie Lietuvos miškus. Kituose skyriuose pateikiami duomenys apie miškų sektoriaus būklę 2019 m. sausio 1 d. ir per 2018 m. įvykusius pokyčius.
Leidinio egzemplioriai
IDPaimtaNuoIki
Nėra egzempliorių įrašų