???warnOperationFailedBecauseWarning???
Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika (2020 m. leidimas) / Environment, Agriculture and Energy in Lithuania (edition 2020)Aplinkosauga ir energetika E. leidinys
Leidėjas Lietuvos statistikos departamentas
Leidimo data 2020 gruodis
Leidimo vieta Vilnius, Lietuva/Lithuania
Periodiškumas Kartą per metus
ISSN 2669-1558
„Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika“ – tai skaitmeninis leidinys. Jame pateikiama aktualiausia statistinė informacija apie Lietuvos aplinką, žemės ūkį ir energetiką. Skelbiami oro kokybės ir taršos, vandens suvartojimo, atliekų susidarymo ir tvarkymo, miškininkystės rodikliai, augalininkystės ir gyvulininkystės sektorių rezultatai, bendroji žemės ūkio produkcija, įvairių kuro ir energijos rūšių balansai, kuro ir energijos suvartojimas, atsinaujinantys energijos ištekliai.
Leidinio egzemplioriai
IDPaimtaNuoIki
Nėra egzempliorių įrašų