Terminų žodynas

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
bruto darbo užmokestis
BūsenaSvarstomas
SritisSocialinė statistika
PosritisDarbo ir užimtumo statistika
Apibrėžtis
Lietuvių
Atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, įskaitant darbuotojo mokamas socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį. Neįskaitoma materialinė, laikinojo nedarbingumo pašalpa, mokama neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinė išmoka ir pan.
Anglų
Remuneration in cash covering the basic wage and bonuses, payable by the employer to the employee directly, including social insurance contributions and individual income tax payable by the employee. Material and temporary unemployment benefits paid irrespective of the source of finance, compensation for unused annual leave, severance pays and similar benefits are excluded.
Atitikmenys
Anglųgross earnings
VokiečiųGesamtverdienst
Prancūzųgain brut
Rusų-
Šaltinis
-