Terminų žodynas Dalintis

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
skurdo rizikos riba
BūsenaAprobuotas
SritisSocialinė statistika
PosritisGyvenimo lygio statistika
Apibrėžtis
Lietuvių
Sąlyginis pajamų dydis, už kurį mažesnes disponuojamąsias pajamas gaunantys namų ūkiai priskiriami prie skurstančiųjų. Skurdo rizikos rodikliai apskaičiuoti naudojant skurdo rizikos ribą, lygią 60 proc. ekvivalentinių disponuojamųjų pajamų medianos.
Anglų
A relative income level such that the households whose disposable income is lower than this amount are categorised as living in poverty. The at-risk-of-poverty indicators are calculated using the at-risk-of-poverty threshold equalling 60 per cent of the median equivalised disposable income.
Atitikmenys
Anglųat-risk-of-poverty threshold
VokiečiųArmutsgefährdungsschwelle
Prancūzųseuil de risque de pauvreté
Rusų1. порог бедности 2. черта бедности 3. прожиточный