Viešos duomenų rinkmenos

Lietuvos statistikos departamentas, tenkindamas statistinės informacijos vartotojų poreikius, sudaro galimybes jiems gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Nuasmeninti rinkmenų įrašai parengti taip, kad nebūtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti statistinio stebėjimo vieneto. Vartotojams gali būti pateiktos šių tyrimų viešo naudojimo rinkmenos:

Atgal

GIS duomenys

   

Bandomojo 2020 m. gyventojų surašymo duomenys pagal deklaruotą gyvenamąją vietą

Plotiniai geoerdvinių duomenų sluoksniai teikiami *.gdb formatu:

 


Veikiančių ūkio subjektų geoerdviniai duomenys 2015-2018 m.

Plotiniai geoerdvinių duomenų sluoksniai teikiami Esri *.shp formatu:

 
 

Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatų geoerdviniai duomenys pagal tinklelius

Plotiniai geoerdvinių duomenų sluoksniai teikiami Esri *.shp formatu:


 
 

Lietuvos Respublikos 2010 metų visuotinio žemės ūkio surašymo rezultatų geoerdviniai duomenys

Taškiniai geoerdvinių duomenų sluoksniai teikiami Esri *.shp formatu:

 
 

 


Atnaujinimo data: 2021-12-23