Viešos duomenų rinkmenos

Lietuvos statistikos departamentas, tenkindamas statistinės informacijos vartotojų poreikius, sudaro galimybes jiems gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Nuasmeninti rinkmenų įrašai parengti taip, kad nebūtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti statistinio stebėjimo vieneto. Vartotojams gali būti pateiktos šių tyrimų viešo naudojimo rinkmenos:

Atgal

Metinio namų ūkių biudžetų statistinio tyrimo

Duomenų rinkmenos

* 2012 metais pakeistas išlaidų ilgalaikio naudojimo ir brangioms prekėms registravimas ir skaičiavimas
** 2008 metų vartojimo išlaidos perskaičiuotos, kad būtų palyginamos su 2012 metų


Metodikos


Pastabos: Duomenų rinkmena pateikta CSV formatu, kuris konvertuojamas į SAS, SPSS ar kitą statistinei analizei skirto paketo formatą;
Parengtos viešo naudojimo duomenų rinkmenos yra nemokamos.


Atnaujinimo data: 2021-12-23