Viešos duomenų rinkmenos

Lietuvos statistikos departamentas, tenkindamas statistinės informacijos vartotojų poreikius, sudaro galimybes jiems gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Nuasmeninti rinkmenų įrašai parengti taip, kad nebūtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti statistinio stebėjimo vieneto. Vartotojams gali būti pateiktos šių tyrimų viešo naudojimo rinkmenos:

Atgal

2021 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo išankstiniai pagrindiniai rezultatai