???warnOperationFailedBecauseWarning???
Paieška
 • Apgyvendinimo paslaugų statistika šalyje

  2018-05-24 (Planinis pranešimas, 2018 m. I ketv.)

  2018 m. pirmąjį ketvirtį šalies apgyven­di­ni­mo įstaigos sulaukė 546,4 tūkst. turistų, tai 7,3 proc. daugiau nei 2017 m. pirmąjį ketvirtį, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Nakvynių skaičius, palyginti su 2017 m. pirmuoju ketvirčiu, išaugo 3,8 proc. Vienas turistas apgyvendinimo įstaigoje vidutiniškai praleido 2,2 nakvynės.

 • Eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčiai

  2018-05-24 (Planinis pranešimas, 2018 m. kovas)

  2018 m. kovo mėn., palyginti su vasario mėn., eksportuotų prekių kainos padidėjo 0,3 proc., importuotų prekių – 0,1 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Pramonės pokyčiai

  2018-05-22 (Planinis pranešimas, 2018 m. balandis)

  2018 m. balandžio mėn., išankstiniais duomenimis, visa pramonės produkcija sudarė 1,58 mlrd. EUR to meto kainomis ir, palyginti su kovo mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo 7,8 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 16 proc.), praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Mokiniai ir studentai

  2018-05-22 (Planinis pranešimas, 2017 m.)

  2017–2018 mokslo metų pradžioje šalies mokymo įstaigose mokėsi ir studijavo 486 tūkst. mokinių ir studentų, arba 18 tūkst. (3,6 proc.) mažiau nei 2016–2017 mokslo metais, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Keleivių vežimas

  2018-05-22 (Planinis pranešimas, 2018 m. I ketv.)

  2018 m. pirmąjį ketvirtį visų rūšių transportu keleivių vežta 2,4 proc. mažiau, nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Statybos įmonių darbai

  2018-05-15 (Planinis pranešimas, 2018 m. I ketv.)

  2018 m. pirmąjį ketvirtį šalyje atlikta statybos darbų už 448,4 mln. EUR to meto kainomis ir, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, jų įvykdymas palyginamosiomis kainomis padidėjo 11,9 proc. (nepašalinus – sumažėjo 45,1 proc.), praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Pastatų statyba

  2018-05-15 (Planinis pranešimas, 2018 m. I ketv.)

  2018 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. pirmuoju ketvirčiu, iš viso išduotų pastatų statybą leidžiančių dokumentų (toliau – leidimai) padaugėjo 56 proc., iš jų gyvenamiesiems namams statyti – 59 proc., remdamasis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros sistemos „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Užimtumas ir nedarbas 2018 m. I ketv.

  2018-05-11 (Planinis pranešimas, 2018 m. I ketv.)

  2018 m. pirmąjį ketvirtį nedarbo lygis sudarė 7,2 proc. ir, palyginti su 2017 m. ketvirtuoju ketvirčiu, padidėjo 0,5 procentinio punkto, palyginti su atitinkamu 2017 m. laikotarpiu, sumažėjo 0,8 procentinio punkto, remdamasis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Vyrų nedarbo lygis 2018 m. pirmąjį ketvirtį buvo 8,6 proc., moterų – 5,7 proc.

 • Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai

  2018-05-10 (Planinis pranešimas, 2018 m. balandis)

  2018 m. balandžio mėn., palyginti su kovo mėn., gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos padidėjo 1,7 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – sumažėjo 0,4 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas. Bendram kainų pokyčiui daugiausia įtakos turėjo rafinuotų naftos produktų bei variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių kainų padidėjimas ir elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo produkcijos kainų sumažėjimas.

 • Kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą

  2018-05-10 (Planinis pranešimas, 2018 m. balandis)

  Pagal su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis metodologiškai suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2018 m. balandžio mėn. apskaičiuota vidutinė metinė infliacija sudarė 3,6 proc. ir buvo 0,2 procentinio punkto mažesnė, nei infliacija, apskaičiuota pagal vartotojų kainų indeksą (VKI), praneša Lietuvos statistikos departamentas.