???warnOperationFailedBecauseWarning???

Būsto kainų pokyčiai


2018 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. ketvirtuoju ketvirčiu, būsto kainos padidėjo 2,4 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Naujos statybos būstai pabrango 2,3 proc. Iš jų vienbučiai ir dvibučiai namai pabrango 4,7 proc., butai daugiabučiuose namuose – 1,6 proc.

Ankstesnės statybos būstai pabrango 2,5 proc. Iš jų vienbučiai ir dvibučiai namai pabrango 3,2 proc., butai daugiabučiuose namuose – 2,3 proc.

1 pav. Būsto kainų pokyčiai per ketvirtį
Palyginti su ankstesniu ketvirčiu
 


2018 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. pirmuoju ketvirčiu, būsto kainos padidėjo 7,8 proc.

Naujos statybos būstai pabrango 7,9 proc. Iš jų vienbučiai ir dvibučiai namai pabrango 15,2 proc., butai daugiabučiuose namuose – 5,9 proc.

Ankstesnės statybos būstai pabrango 7,8 proc. Vienbučiai ir dvibučiai namai pabrango 9,2 proc., butai daugiabučiuose namuose – 7,4 proc.

2 pav. Būsto kainų pokyčiai per metus
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu
 


1 lentelė. Būsto kainų pokyčiai 2018 m. pirmąjį ketvirtį

 

Išlaidų lyginamieji svoriai bendrose išlaidose būstui įsigyti, ‰

Kainų padidėjimas, %

2018 m. I ketv., palyginti su

vidutinis metinis

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
I ketv.

2017–2018 m. I ketv.
2016–2017 m. I ketv.

Visų būstų

1 000,0

2,4

7,8

8,3

Naujos statybos būstų

327,5

2,3

7,9

9,1

Vilniaus m. savivaldybės teritorijoje

187,9

0,8

4,2

7,2

Kitoje šalies teritorijoje

139,6

4,3

14,3

12,2

Ankstesnės statybos būstų

672,5

2,5

7,8

8,1

Vilniaus m. savivaldybės teritorijoje

257,6

0,7

3,0

4,0

Kitoje šalies teritorijoje

414,9

3,6

11,0

10,9


2018 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. ketvirtuoju ketvirčiu, savininkų užimtų būstų sąnaudų elementų kainų padidėjimas, apskaičiuotas pagal savininkų užimtų būstų kainų indeksą (SUBKI), sudarė 1,1 proc.

3 pav. Savininkų užimtų būstų kainų pokyčiai per ketvirtį
Palyginti su ankstesniu ketvirčiu


2018 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. pirmuoju ketvirčiu, savininkų užimtų būstų sąnaudų elementų kainų padidėjimas, apskaičiuotas pagal SUBKI, sudarė 4,5 proc.

4 pav. Savininkų užimtų būstų kainų pokyčiai per metus
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu


2 lentelė. Savininkų užimtų būstų kainų pokyčiai 2018 m. pirmąjį ketvirtį
 

 

Išlaidų lyginamieji svoriai bendrose išlaidose savininkų užimtam būstui, ‰

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (−), %

2018 m. I ketv., palyginti su

vidutinis metinis

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
I ketv.

2017–2018 m. I ketv.
2016–2017 m. I ketv.

Savininkų užimtų būstų

1 000,0

1,1

4,5

6,5

Būstų

901,2

1,2

4,7

6,7

Naujos statybos

664,4

1,2

4,4

6,5

Naujos statybos įsigytų būstų

500,1

1,5

5,2

8,0

Savininkų pastatytų būstų ir esminių rekonstrukcijų

164,3

0,6

2,3

2,5

Ankstesnės statybos

208,9

1,1

5,4

8,0

Kitų su būstų įsigijimu susijusių paslaugų

27,9

2,4

3,6

1,1

Nuosavo būsto priežiūros ir išlaikymo

98,8

–0,4

2,4

3,9

Kapitalinio remonto ir priežiūros

84,8

–0,1

3,9

5,1

Būsto draudimo paslaugų

14,0

–2,1

–5,8

–2,3


INFORMACIJA APIE SVORIŲ SISTEMOS PERŽIŪRĄ

Lietuvos statistikos departamentas kasmet peržiūri ir atnaujina svorių sistemas, naudojamas BKI ir SUBKI skaičiuoti. Skaičiuojant BKI ir SUBKI duomenų šaltiniai svorių sistemoms parengti yra valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazė ir Sandorių duomenų bazė. SUBKI svorių sistemai parengti taip pat naudojami nacionalinių sąskaitų duomenys apie bendrojo pagrindinio kapitalo formavimą naujiems būstams ir būstų savininkų vartojimo išlaidas draudimui, eksperto parengta gyvenamųjų pastatų sąmatinė dokumentacija.

2018 m. BKI sudaryti naudojamai svorių sistemai parengti naudojami 2017 m., SUBKI – 2016 m. duomenys ir statistinė informacija apie išlaidas. Pagal Laspeireso formulę svorių ir kainų baziniai laikotarpiai turi būti suderinti, todėl naudojant atitinkamus kainų indeksus, minėtos išlaidos buvo įvertintos 2016 m. ketvirtojo ketvirčio (kainų bazinio laikotarpio) kainomis ir parengtos svorių sistemos 2018 m. BKI ir SUBKI skaičiuoti.

Svoriai kainų indeksams skaičiuoti naudojami penkių ženklų po kablelio tikslumu.
 

BŪSTO KAINŲ INDEKSO (BKI) IR SUBKI SKIRTUMAI

Aprėptis. BKI aprėpia namų ūkių išlaidas būstui iš visų sektorių įsigyti, bet neaprėpia išlaidų kitoms su būstų įsigijimu ir nuosavybe susijusioms prekėms ir paslaugoms. SUBKI aprėpia namų ūkių išlaidas naujos ir ankstesnės statybos būstui iš kitų sektorių įsigyti, savininkų pastatytam būstui bei kitoms su būsto įsigijimu ir nuosavybe susijusioms prekėms ir paslaugoms (notarų ir būsto registracijos išlaidos).

Taikomas metodas. Skaičiuojant BKI taikomas įsigijimų metodas, t. y. aprėpiami visi namų ūkių įsigyti būstai. SUBKI skaičiuojamas taikant grynųjų įsigijimų metodą, pagal kurį aprėpiami tik tie būstai, kurie naujai atsiranda namų ūkių sektoriuje, neįskaitant iš kitų namų ūkių įsigytų būstų.

Žemės kainos traktavimas. Skaičiuojant BKI žemės kaina įskaitoma, o skaičiuojant SUBKI – neįskaitoma.

Kainų duomenų šaltiniai. Skaičiuojant BKI ir SUBKI, kainų duomenų šaltinis yra valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazė ir Sandorių duomenų bazė. SUBKI komponentų kainų subindeksams skaičiuoti papildomai naudojami vartojimo prekių ir paslaugų kainų, statybos sąnaudų elementų kainų, statybos darbų kainų statistinių tyrimų duomenys, šalies teisės aktai, kurie nustato atlyginimo už su būstų įsigijimu ir nuosavybe susijusias paslaugas dydžius.

Svorių duomenų šaltiniai. Skaičiuojant BKI ir SUBKI duomenų šaltiniai svorių sistemoms parengti yra valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazė ir Sandorių duomenų bazė. SUBKI svorių sistemai parengti taip pat naudojami nacionalinių sąskaitų duomenys apie bendrojo pagrindinio kapitalo formavimą naujiems būstams ir būstų savininkų vartojimo išlaidas draudimui, eksperto parengta gyvenamųjų pastatų sąmatinė dokumentacija

Svorių bazinis laikotarpis. BKI svorių bazinis laikotarpis yra t–1 metai (t – ataskaitiniai metai), o SUBKI – t–2 metai.
 

Daugiau metodinės informacijos apie BKI ir SUBKI skaičiavimą rasite Oficialiosios statistikos portale.
 

Sąvokos

Ankstesnės statybos (esamas) būstas – būstas, kuris iki sudarant pirkimo–pardavimo sandorį jau buvo naudotas ir nuo kurio pastatymo praėjo daugiau kaip dveji metai.

Naujos statybos (naujas) būstas – būstas, kuris iki sudarant pirkimo–pardavimo sandorį nebuvo naudotas ir nuo kurio pastatymo praėjo ne daugiau kaip dveji metai.

Savininko pastatytas būstas – būstas, kurį namų ūkis pastatė savo jėgomis arba kurio statybos procesą namų ūkis administravo pats arba kuriam pastatyti namų ūkis sudarė sutartį su viena ar keliomis statybos įmonėmis.

 

2018 m. antrojo ketvirčio būsto kainų pokyčius skelbsime 2018 m. rugsėjo 18 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Viktorija Liubinienė
Kainų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4762
El. p. viktorija.liubiniene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: