???warnOperationFailedBecauseWarning???

Atvykstamasis turizmas 2017 m.


2017 m. užsieniečių kelionių su nakvyne skaičius padidėjo 9,9 proc.

2017 m., palyginti su 2016 m., užsieniečių kelionių su nakvyne skaičius padidėjo 9,9 proc., o vienadienių kelionių skaičius padidėjo 1,4 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Užsienio keliautojų asmeninės kelionės su viena ir daugiau nakvynių sudarė 71,6 proc., verslo kelionės – 28,4 proc. Asmeninių kelionių skaičius 2017 m., palyginti su 2016 m., padidėjo 9,0 proc., verslo kelionių – 12,2 proc. Į Lietuvą dažniau vyko vyrai – jie sudarė 57,5 proc. visų atvykusių turistų. Dauguma – 41 proc. – turistų apie Lietuvą sužinojo iš draugų ir giminių. Kas antras užsienietis Lietuvoje lankėsi pirmą kartą.

Daugiau nei pusė (54 proc.) užsieniečių atvyko kelių transportu, kiti keliavo oro transportu (41 proc.), geležinkeliu (3 proc.) ir jūra (2 proc.).

Daugiausia užsieniečių, atvykusių su nakvyne, 2017 m. buvo iš Baltarusijos (432,1 tūkst., arba 17,1 proc.), Latvijos (307,5 tūkst., arba 12,2 proc.), Rusijos (256,8 tūkst., arba 10,2 proc.), Lenkijos (218,0 tūkst., arba 8,6 proc.) ir Vokietijos (213,5 tūkst., arba 8,5 proc.). Kelionių į Lietuvą iš Europos Sąjungos šalių padaugėjo 8,4 proc., iš kitų šalių – 11,9 proc.. Turistai, atvykę iš Europos Sąjungos šalių, 2017 m. sudarė 56,4 proc. visų atvykusių turistų.

2017 m. vidutinė užsieniečio kelionė Lietuvoje truko 4,3 nakvynės, kaip ir 2016 m. Trumpesnių kelionių (1–3 nakvynių) 2017 m., palyginti su 2016 m., skaičius padidėjo 16,9 proc. ir jos sudarė 72,8 proc. visų kelionių su nakvyne, o kelionių su 4 ir daugiau nakvynių sumažėjo 5,2 proc. Bendras nakvynių skaičius 2017 m. sudarė 10,8 mln., arba 8,6 proc. daugiau nei 2016 m.

2017 m. užsienio keliautojas su nakvyne Lietuvoje kelionei vidutiniškai išleido 345,4 EUR – tai 1,7 proc. mažiau nei 2016 m. Išlaidžiausi buvo Airijos, Australijos, Kazachstano ir Nyderlandų turistai, Lietuvoje apsistoję vidutiniškai 6 nakvynėms ir išleidę apie 578 EUR, taupiausi – latviai ir estai – per savo 4 nakvynių kelionę išleidę 218 EUR. Iš viso 2017 m. užsieniečiai kelionėse su viena ar daugiau nakvynių išleido 871,5 mln. EUR, arba 8,1 proc. daugiau nei 2016 m.

Pusė (50 proc.) atvykusių turistų nurodė, kad buvo apsistoję viešbučiuose ir moteliuose, 36 proc. – pas gimines ir draugus. Beveik visi (96 proc.) užsienio turistai keliones Lietuvoje vertino labai gerai arba gerai.

Užsieniečiai į vienadienes keliones Lietuvoje dažniausiai atvykdavo apsipirkti (32 proc.) arba verslo tikslais (25 proc.). 2017 m. vienadieniai lankytojai Lietuvoje išleido 297,1 mln. EUR – tai 3,0 proc. daugiau nei 2016 m. Išlaidos pirkiniams sudarė pusę visų išlaidų (49 proc.). Per vienadienę kelionę užsienietis Lietuvoje vidutiniškai išleido 97 EUR.

2017 m. dažniausiai vienadieniai lankytojai į Lietuvą atvyko iš Latvijos (1 mln., arba 34,1 proc.), Lenkijos (566,6 tūkst., arba 18,5 proc.), Baltarusijos (536,0 tūkst., arba 17,5 proc.), Rusijos (459,1 tūkst., arba 15,0 proc.) ir Estijos (205,7 tūkst., arba 6,7 proc.).

Atvykstamasis turizmas

 

Kelionės su nakvyne

Vienadienės kelionės

2016 m.

2017 m.

Padidėjimas / sumažėjimas (‑), proc.

2016 m.

2017 m.

Padidėjimas / sumažėjimas (‑), proc.

Turistų ar lankytojų skaičius, tūkst.

 

 

 

 

 

 

Iš viso

1245,5

1384,7

11,2

964,0

879,2

-8,8

Vyrai

704,7

796,4

13,0

623,9

544,0

-12,8

Moterys

540,8

588,3

8,8

340,1

335,2

-1,4

Kelionių skaičius, tūkst.

 

 

 

 

 

 

Iš viso

2295,9

2523,3

9,9

3025,9

3067,0

1,4

Asmeninės kelionės

1657,4

1807,2

9,0

2267,7

2288,8

0,9

Verslo kelionės

638,5

716,2

12,2

758,2

778,2

2,6

Kelionės pagal nakvynių skaičių, tūkst. 

 

 

 

 

 

 

Kelionės su 1–3 nakvynėmis

1571,9

1836,8

16,9

-

-

-

Kelionės su 4 ir daugiau nakvynių

724,0

686,5

-5,2

-

-

-

Nakvynių skaičius, tūkst. 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

9961,7

10818,5

8,6

-

-

-

Asmeninės kelionės

8039,0

8645,4

7,5

-

-

-

Verslo kelionės

1922,7

2173,1

13,0

-

-

-

Išlaidos, mln. EUR

 

 

 

 

 

 

Iš viso

806,4

871,5

8,1

288,6

297,1

2,9

Asmeninės kelionės

629,4

680,0

8,0

230,2

235,7

2,4

Verslo kelionės

177,0

191,5

8,2

58,4

61,4

5,1

Pastaba. Lentelėje galimi nukrypimai dėl skaičių apvalinimo.


1 pav. Atvykusių užsieniečių kelionės su viena ir daugiau nakvynių pagal nuolatinę gyvenamąją šalį

 

 

Sąvokos

Asmeninės kelionės – kelionės laisvalaikio, poilsio, atostogų, draugų ar giminių lankymo, sveikatinimo, apsipirkimo ir kitais tikslais.

Atvykstamasis turizmas apima užsieniečių, atvykstančių į Lietuvą ir laikinai čia apsistojančių, keliones.

Turistas – lankytojas, kuris lankomoje vietovėje arba šalyje apsistoja bent vienai nakčiai.

Vienadienis lankytojas – lankytojas, kuris lankomoje vietovėje arba šalyje neapsistoja nakvynei.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Linas Naujanis
Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas
Tel. (8 5) 236 4984
El. p. linas.naujanis@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.