???warnOperationFailedBecauseWarning???

Informacinių technologijų naudojimas namų ūkiuose


82 proc. namų ūkių turėjo interneto prieigą

 • 2019 m. pirmąjį ketvirtį asmeninius kompiuterius namuose turėjo 77 proc., interneto prieigą – 82 proc. namų ūkių, tai atitinkamai 1 ir 4 proc. punktais daugiau nei 2018 m.

 • Mieste kompiuterius ir interneto prieigą namuose turėjo atitinkamai 79 ir 83 proc. namų ūkių, kaime – 71 ir 78 proc.

 • Iš namų ūkių su vaikais kompiuterius namuose turėjo 74 proc., interneto prieigą – 79 proc., be vaikų – atitinkamai 78 ir 82 proc.

 • Beveik visi namų ūkiai, turintys namuose interneto prieigą, naudojosi plačiajuosčiu ryšiu. 83 proc. interneto prieigą turinčių namų ūkių naudojosi plačiajuosčiu laidiniu ar belaidžiu fiksuotu ryšiu, 59 proc. – mobiliojo ryšio tinklais.


Ne rečiau kaip kartą per savaitę internetu naudojosi 81 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų

 • 2019 m. pirmąjį ketvirtį internetu naudojosi 82 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų (2018 m. pirmąjį ketvirtį – 80 proc.). Iš 16–24 metų amžiaus gyventojų internetu naudojosi 99 proc., iš 65–74 metų amžiaus – 40 proc.


Internetu naudojęsi gyventojai pagal amžių
Procentais

Created with Highcharts 6.1.481,681,698,698,698,498,495,495,483,783,770,070,040,440,472,672,698,198,195,395,389,389,370,670,653,953,927,927,9Naudojosi internetuiš jų naudojosi kasdienVisi 16–74 metų amžiaus gyventojai16–24 metų amžiaus25–34 metų amžiaus35–44 metų amžiaus45–54 metų amžiaus55–64 metų amžiaus65–74 metų amžiaus0255075100125

 

 • 73 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų internetu naudojosi kasdien (89 proc. tokio amžiaus internautų), 8 proc. – bent kartą per savaitę, bet ne kasdien (10 proc. tokio amžiaus internautų). Taigi ne rečiau kaip kartą per savaitę internetu naudojosi 81 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų, arba 99 proc. tokio amžiaus internautų.

 • Internetas daugiausia buvo naudojamas ryšiams, informacijos paieškai ir bankininkystei: ryšiams internetą naudojo 76 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų (94 proc. tokio amžiaus internautų), 65 proc. naudojosi internetinės bankininkystės paslaugomis (79 proc. internautų), po 61 proc. bendravo socialiniuose tinkluose ir ieškojo informacijos, susijusios su sveikata (po 74 proc. internautų), 47 proc. klausėsi muzikos internete (57 proc. internautų).

 • 33 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų (40 proc. tokio amžiaus internautų) 2019 m. pirmąjį ketvirtį naudojosi duomenų saugyklomis internete nuotraukoms, muzikos, vaizdo ar kitiems failams saugoti, 25 proc. naudojosi internetu mokymosi, kvalifikacijos kėlimo ar savišvietos tikslais (31 proc. internautų).

 • Valstybės institucijų ar kitų viešųjų paslaugų įstaigų elektroninėmis paslaugomis bent kartą per metus pasinaudojo 55 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų, arba 67 proc. tokio amžiaus internautų.

 • 2019 m. pirmąjį ketvirtį e. prekyba asmeniniais tikslais naudojosi 38 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų, arba 46 proc. tokio amžiaus internautų. Dauguma (83 proc.) asmenų, pirkusių prekes ar paslaugas internetu, atliko iki 5 užsakymų, daugiau nei pusė (55 proc.) e. prekybos vartotojų per ketvirtį išleido iki 100 EUR. Per pastaruosius 12 mėn. prekes ar paslaugas internetu pirko ar užsakė 48 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų, arba 59 proc. to amžiaus internautų.

 • Dažniausiai internetu buvo perkami drabužiai, avalynė, sporto prekės (57 proc. e. prekybos vartotojų), namų ūkio reikmenys (44 proc.), bilietai į kultūros renginius (41 proc.), kelionių bilietai ar automobilio nuoma (36 proc.), apgyvendinimo paslaugos atostogoms (34 proc.), maisto ir kasdienio vartojimo prekės (33 proc.).


Pranešimo priede pateikiama išsamesnė informacija apie informacinių technologijų naudojimą namų ūkiuose.

Duomenys apie informacinių technologijų naudojimą namų ūkiuose surinkti apklausus 5 051 16–74 metų amžiaus asmenį, atsitiktinai atrinktą iš Gyventojų registro.

Tyrimą iš dalies finansavo Europos Sąjunga.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

__________________________

Priedas

1 lentelė. Namų ūkiai, turintys kompiuterį, interneto prieigą namuose
Procentais

 

Visi namų ūkiai

Mieste

iš jų:

Kaime

5 didžiuosiuose miestuose

kituose miestuose

Namų ūkiai, turintys asmeninį kompiuterį

76,7

79,2

82,4

74,2

70,9

Namų ūkiai, turintys interneto prieigą namuose

81,5

83,2

85,6

79,3

77,7

Namų ūkiai, turintys asmeninį kompiuterį ir plačiajuosčio interneto prieigą namuose

76,4

79,0

82,3

73,9

70,5

 

2 lentelė. Ryšys, kuriuo namų ūkiai jungiasi prie interneto namuose1
Procentais

 

Visi namų ūkiai

Mieste

iš jų:

Kaime

5 didžiuosiuose miestuose

kituose miestuose

Plačiajuostis laidinis ar belaidis fiksuotas ryšys

68,0

73,4

79,6

63,5

55,6

Plačiajuostis mobilusis ryšys

48,0

46,4

44,6

49,3

51,7

Neturi interneto prieigos

18,5

16,8

14,4

20,7

22,3

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________
Buvo galima nurodyti kelis atsakymus, todėl atsakymų suma didesnė nei 100.


3 lentelė. Gyventojų naudojimosi internetu dažnumas 2019 m. pirmąjį ketvirtį
Visi atitinkamos amžiaus grupės asmenys – 100 proc.

 

Visi 16–74 metų amžiaus gyventojai

iš jų:

16–24 metų amžiaus

25–34 metų amžiaus

35–44 metų amžiaus

45–54 metų amžiaus

55–64 metų amžiaus

65–74 metų amžiaus

Asmenys, kurie naudojosi internetu

81,6

98,6

98,4

95,4

83,7

70,0

40,4

Iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

kasdien

72,6

98,1

95,3

89,3

70,6

53,9

27,9

bent kartą per savaitę, bet ne kasdien

8,1

0,3

2,7

5,9

11,8

14,7

10,5

rečiau nei kartą per savaitę

0,9

0,2

0,4

0,1

1,2

1,4

2,0

Nesinaudojo

18,4

1,4

1,6

4,6

16,3

30,0

59,6

 

4 lentelė. Mobilieji prietaisai, gyventojų naudojami jungtis prie interneto ne namuose ir ne darbe1
Visi atitinkamos amžiaus grupės asmenys – 100 proc.

 

Visi 16–74 metų amžiaus gyventojai

iš jų:

16–24 metų amžiaus

25–34 metų amžiaus

35–44 metų amžiaus

45–54 metų amžiaus

55–64 metų amžiaus

65–74 metų amžiaus

Mobilusis ar išmanusis telefonas

67,1

94,1

92,3

86,6

66,0

46,3

16,4

Nešiojamasis kompiuteris

23,2

37,8

33,8

27,0

20,8

13,9

7,7

Planšetinis kompiuteris

11,9

13,2

19,7

16,7

10,2

7,4

3,3

Kitas prietaisas (pvz., medijos ar žaidimų leistuvas, el. knygų skaityklė, išmanusis laikrodis)

3,6

8,5

5,3

5,4

2,2

0,8

0,3

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________
Buvo galima nurodyti kelis atsakymus, todėl atsakymų suma didesnė nei 100.


5 lentelė. Gyventojų naudojimosi internetu tikslai 2019 m. pirmąjį ketvirtį
Visi atitinkamos amžiaus grupės asmenys – 100 proc.

 

Visi 16–74 metų amžiaus gyventojai

iš jų:

16–24 metų amžiaus

25–34 metų amžiaus

35–44 metų amžiaus

45–54 metų amžiaus

55–64 metų amžiaus

65–74 metų amžiaus

Ryšiams ir bendravimui

76,3

98,6

96,7

92,1

76,7

60,0

32,3

Informacijai gauti

79,3

93,1

97,0

94,0

81,7

68,2

38,0

Internetinei bankininkystei

64,7

73,8

90,4

81,0

66,1

51,1

20,3

Klausytis muzikos

46,8

82,8

74,3

59,5

38,2

22,9

7,8

Duomenims saugoti saugykloje internete

32,9

65,1

55,2

40,1

25,3

12,1

4,6

 

6 lentelė. Gyventojų naudojimasis e. prekyba asmeniniais tikslais
Visi atitinkamos amžiaus grupės asmenys – 100 proc.

 

Visi 16–74 metų amžiaus gyventojai

iš jų:

16–24 metų amžiaus

25–34 metų amžiaus

35–44 metų amžiaus

45–54 metų amžiaus

55–64 metų amžiaus

65–74 metų amžiaus

Asmenys, pirkę ar užsakę prekes ir paslaugas internetu

 

 

 

 

 

 

 

2019 m. pirmąjį ketvirtį

37,9

55,0

64,2

53,8

31,2

18,2

5,2

per pastaruosius 12 mėn.

48,4

68,1

79,1

65,6

41,9

25,7

10,1Kontaktinė informacija :

Lidija Špakovskaja
Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus
vyresnioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4964
El. p. lidija.spakovskaja@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: