Teritorijos administracinis suskirstymas

Svetainės turinio rodymas Svetainės turinio rodymas

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinis suskirstymas

Pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jos administ­raci­nių vie­ne­tų ir jų ri­bų įsta­ty­mą, Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniai vienetai yra apskritys ir savivaldybės. Šiuo me­tu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je yra 10 ap­skri­čių ir 60 sa­vi­val­dy­bių.

Lietuvos Respublikos teritorijoje yra šios apskritys: Alytaus (centras – Alytaus miestas); Kauno (centras – Kauno miestas); Klaipėdos (centras – Klaipėdos miestas); Marijampolės (centras – Marijampolės miestas); Panevėžio (centras – Panevėžio miestas); Šiaulių (centras – Šiaulių miestas); Tauragės (centras – Tauragės miestas); Telšių (centras – Telšių miestas); Utenos (centras – Utenos miestas); Vilniaus (centras – Vilniaus miestas).

 

Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniai vienetai susideda iš gyvenamųjų vietovių, kurios skirstomos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Miesto gyvenamosioms vietovėms priskiriami miestai, kaimo gyvenamosioms vietovėms – miesteliai, kaimai ir viensėdžiai.

Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, 2017 m. sausio 1 d. šalyje buvo 103 miestai.

Nuolatinių gyventojų skaičiaus miestuose metų pradžioje


Atnaujinimo data: 2017-07-19