Šiame skyriuje skelbiamos Oficialiosios statistikos darbų programos įvykdymo atskaitos ir jų projektai ir Lietuvos statistikos departamento veiklos ataskaitos.

Oficialiosios statistikos darbų programos įvykdymo ataskaita – dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Oficialiosios statistikos darbų programos vykdymą.

Lietuvos statistikos departamento veiklos ataskaita – dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie strateginių pokyčių įgyvendinimą, strateginių tikslų ir programų įgyvendinimo rezultatus ir planuojamus artimiausio laikotarpio veiklos prioritetus.