Valstybės duomenų agentūra (iki 2023 m. sausio 1 d. Lietuvos statistikos departamentas) palaiko glaudžius ryšius su Europos Sąjungos, Europos Ekonominės Erdvės šalių ir kitų pasaulio šalių statistikos tarnybomis, analizuoja ir keičiasi gerąja patirtimi, pritaiko ją rengdama naujus projektus. Su kitų šalių statistikos tarnybomis dalyvauja bendruose ESS projektuose.

Strateginiai bendradarbiavimo, statistikos programos, metodologiniai ir procesų, taikomų rengiant Bendrijos statistiką, klausimai aptariami Nacionalinių statistikos institucijų vadovų (DGINS) susitikimuose, kasmet organizuojamuose vis kitoje valstybėje narėje (ec.europa.eu/eurostat/web/european-statistical-system/ess-governance-bodies/dgins).

1996 m. įsteigtas Baltijos šalių statistikos priežiūros komitetas. Kasmet vienoje iš Baltijos šalių vyksta komiteto posėdžiai, dalijamasi patirtimi, aptariami pasiekti rezultatai, tolesnio bendradarbiavimo galimybės, parengiamas metinis bendradarbiavimo planas. Vykdydami planą Baltijos šalių statistikos tarnybų specialistai beveik kas mėnesį renkasi aptarti statistikos problemų. 2023 m. Baltijos priežiūros komiteto posėdis vyko Vilniuje, apsikeista gerąja patirtimi įgyvendinant statistikos projektus, aptarti strateginiai bendradarbiavimo klausimai, patvirtintas bendradarbiavimo planas 2024 metams.

Baltijos šalių ir Suomijos bendradarbiavimas prasidėjo daugiau kaip prieš 20 metų. Keičiamasi patirtimi kokybės, surašymų, sklaidos, žemės ūkio statistikos klausimais, reguliariai dalyvaujama Baltijos–Šiaurės šalių rengiamose statistikos priemonėse.

Bendradarbiavimo sutartis su Lenkijos statistikos tarnyba (GUS) buvo pasirašyta 1991 m. ir išsivystė į apsikeitimo gerąja patirtimi veiklą ir bendrų leidinių rengimą. Europos teritorinės programos pagrindu vyko bendradarbiavimas, apėmęs ir statistinę informaciją apie Baltarusiją ir Ukrainą.

2020 m. vasario mėn. Lietuvos statistikos departamente vykusio aukšto lygio vizito metu, kuriame dalyvavo Nyderlandų statistikos tarnybos generalinis direktorius Tjark'as Tjin-A-Tsoi'as ir Inovacijų ir strateginės partnerystės vyriausiasis ekspertas Marcel'is van der Steen'as, pasirašytas Lietuvos statistikos departamento ir Nyderlandų statistikos tarnybos Susitarimo memorandumas dėl bendradarbiavimo didžiųjų duomenų panaudojimo ir inovatyvių metodų taikymo, rengiant oficialiąją statistiką, klausimais bei statistikos vertės komunikavimo strategijos, veiklos procesų efektyvinimo modelių ir galimybių plėtros srityse.

Europos reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo informacinis biuletenis (PDF, anglų kalba) :


Dokumento atnaujinimo data: 2023-10-04