Nuo 2012 m. Lietuvos statistikos departamentas (nuo 2023 m. sausio 1 d. Valstybės duomenų agentūra) dalyvauja Jungtinių Tautų Statistikos komisijos veikloje kaip nacionalinė statistikos tarnyba. 54-oji metinė sesija Niujorke vyko 2023 m. vasario 28 – kovo 3 d. Daugiau informacijos: UNSD - Welcome to UNSD. 55-oji sesija planuojama 2024 m. vasario 27 – kovo 2 d.

Kasmet aukščiausiu lygiu dalyvaujama JT Europos Ekonominės Komisijos (EEK) Europos statistikos konferencijos (CES) Plenarinėje sesijoje. 2023 m. CES posėdis vyko birželio mėn. 22–23 d. Ženevoje ir 28 d. Paryžiuje. Daugiau informacijos: https://unece.org/statistics/ces

*  *  *  *  *

Nuo 2014 m. pradžios Valstybės duomenų agentūra (iki 2023 m. buv. Lietuvos statistikos departamentas) yra institucinis/pagal pareigas (ex-officio) Tarptautinio statistikos instituto (ISI) narys. ISI yra nevyriausybinė organizacija, turinti patariamąjį vaidmenį Jungtinėse Tautose oficialiosios statistikos, profesinės etikos klausimais.

Nuo 2020 m. pradžios Valstybės duomenų agentūra yra institucinis Tarptautinės oficialiosios statistikos asociacijos (IAOS) narys. IAOS yra tarptautinė nevyriausybinė organizacija, sukurta ir išvystyta kaip specializuotas Tarptautinio statistikos instituto (ISI) skyrius. IAOS tikslai yra skatinti oficialiosios statistikos supratimą ir pažangą bei visuotinai puoselėti efektyvų vystymąsi ir efektyvias oficialiosios statistikos paslaugas.

Valstybės duomenų agentūros specialistai aktyviai dalyvauja ISI ir IAOS veikloje, rengia ir pristato pranešimus įvairiomis statistikos sričių temomis, dalyvauja tarptautiniuose projektuose.

63-asis ISI pasaulio statistikų kongresas virtualiai vyko 2021 m. liepos 11–16 d. d. Daugiau informacijos galite rasti čia: https://www.isi2021.org/

64-asis ISI pasaulio statistikų kongresas planuojamas 2023 m. liepos 16–20 d. Otavoje, Kanada. Daugiau informacijos rasite: 64th ISI World Statistics Congress - Ottawa, Canada | ISI (isi2023.org)

17-oji IAOS konferencija turėjusi vykti 2020 m. 19–21 gegužės mėn. Livingstone, Zambijoje buvo atšaukta. Ji perkelta į 2023 m. balandžio 4–6 d. Daugiau informacijos rasite: 2023 IAOS-ISI Conference – Zambia Statistics Agency (zamstats.gov.zm)

18-oji IAOS konferencija vyko 2022 m. balandžio 26-28 dienomis Krokuvoje, Lenkijoje. Daugiau informacijos galite rasti čia: https://www.iaos2022.pl/

2024 m. IAOS-ISI konferencija vyks 2024 m. gegužės 15–17 d. Meksike. VDA generalinė direktorė paskirta Mokslinės programos komiteto pirmininke. Daugiau informacijos rasite čia: https://iaos-isi2024.mx/
 

*  *  *  *  *

Siekis tapti EBPO nare buvo įtvirtintas LR Vyriausybių programose nuo 2000 m.

2002 m. rugsėjo mėn. EBPO Generaliniam sekretoriui buvo įteiktas oficialus Lietuvos pareiškimas dėl siekio tapti EBPO nare, o 2012 m. spalio mėn. šis prašymas atnaujintas.

2013 m. spalio 21 d. EBPO Bendrųjų ryšių departamento direktorius Marcos Bonturi pakvietė Lietuvą tapti Statistikos ir statistikos politikos komiteto (SSPK) dalyviais ir dalyvauti šio Komiteto organizuojamose sesijose ir susitikimuose. Lietuva 2014 m. sausio mėn. kvietimą priėmė ir balandžio 7–8 d. Paryžiuje, EBPO būstinėje, tuo metu dar Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė pirmą kartą Dalyvio statusu dalyvavo SSPK posėdyje.

Nuo 2015 m. Departamento ekspertai aktyviai įsijungė į pasirengimą Statistikos peržiūrai. Balandžio 14–16 d. Lietuvos statistikos departamente vyko pirmasis vizitas, kuriame dalyvavo EBPO Statistikos direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas Paul Schreyer ir šio direktorato Globalių ryšių ir Komunikacijos padalinio atstovai Julien Dupont ir David Brackfield. Daugiau informacijos galite rasti čia.

2015 m. Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė birželio 18–19 d. dalyvavo 12-ajame EBPO-SSPK posėdyje Ženevoje.

2016 m. balandžio 25–26 d. Paryžiuje, EBPO būstinėje, Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė dalyvavo 13-ajame EBPO-SSPK posėdyje.

2017 m. birželio 21–22 d. 14-ojo EBPO-SSPK posėdžio konfidencialioje sesijoje įvyko Statistikos peržiūra. Lietuvos statistikos peržiūros išvadas pristatė EBPO Statistikos direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas P. Schreyer.  Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė pristatė Lietuvos statistikos sistemą, naujoves ir artimiausius planus. Taip pozicijas išreiškė Peržiūros misijoje Lietuvoje dalyvavusių šalių (Meksikos ir Norvegijos) atstovai, jų pasisakymai buvo labai pozityvūs. Atkreiptas dėmesys, kad Lietuva buvo pirmoji šalis, kurios peržiūra buvo vykdoma priėmus EBPO Rekomendaciją dėl Gerosios statistikos praktikos ir kad Kokybės valdymo klausimais kitos šalys galėtų kreiptis į Lietuvą konsultacijų.

2018 m. liepos 5 d. Lietuva oficialiai tapo pilnateise EBPO šalimi nare, kai EBPO Generalinis sekretorius Angel Gurria vizito Lietuvoje metu informavo, kad Prancūzijos Vyriausybėje buvo deponuoti Lietuvos stojimo į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją susitarimo ratifikavimo dokumentai.

2022 metais dalyvauta 19-oje EBPO Statistikos direktorato ir kitų EBPO struktūrų statistikos kompetencijos darbo grupių susitikimų.


Dokumento atnaujinimo data: 2023-10-04