Valstybės duomenų agentūros valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2022 m.

2023 m.  II ketv.

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Generalinis direktorius

1

4 892

1

5 312

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

2

4 513

3

4 852

Vyriausiasis patarėjas

-

-

-

-

Skyriaus vedėjas

22

3 353

25

3 454

Patarėjas

44

2 713

47

2 857

Vyriausiasis specialistas

90

2 195

79

2 280

Vyresnysis specialistas

15

1 882

13

1 926


Valstybės duomenų agentūros darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginės algos pastovioji ir kintamoji dalys bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2022 m.

2023 m. II ketv.

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Skyriaus vedėjas

4

3 194

4

3 589

Informacinių technologijų specialistas

58

2 627

68

2 958

Specialistas

169

1 617

176

1 782

Ekonomistas analitikas

-

-

2

2 839

Tarnautojas

129

1 175

112

1 182

 


Dokumento atnaujinimo data: 2023-07-10