Lietuvos statistikos departamento valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2020 m.

2021 m. II ketv.

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Generalinis direktorius

1

3682

1

4036

Generalinio direktoriaus
pavaduotojas

3

3622

2

4382

Vyriausiasis patarėjas

1

3144

2

3268

Skyriaus vedėjas

29

2579

25

3118

Patarėjas

32

2085

32

2564

Vyriausiasis specialistas

104

1719

110

2029

Vyresnysis specialistas

24

1410

19

1679


Lietuvos statistikos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginės algos pastovioji ir kintamoji dalys bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2020 m.

2021 m. II ketv.

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Skyriaus vedėjas

1

1771

2

2906

Skyriaus vedėjo
pavaduotojas

1

1666

1

2113

Duomenų bazių
administratorius

-

-

2

2825

Programuotojas

10

2730

14

2707

Specialistas

140

1111

152

1394

Tarnautojas

116

714

118

1063

 


Dokumento atnaujinimo data: 2021-07-19