Lietuvos statistikos departamento valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2018 m. 

2019 m. II ketv.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Darbuotojų 
skai
čius

Vidurkis

Darbuotojų 
skai
čius

Vidurkis

Generalinis direktorius

1

2588

1

4065

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

4

2183

3

3290

Skyriaus vedėjas

34

1643

30

2394

Patarėjas

24

1375

29

1924

Poskyrio vedėjas

4

1372

 

 

Vyriausiasis specialistas

153

1026

106

1596

Vyresnysis specialistas

6

888

30

1283


Lietuvos statistikos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginės algos pastovioji ir kintamoji dalys bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2018 m.

2019 m. II ketv.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Skyriaus vedėjas

1

1041

1

1532

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

966

1

1421

Poskyrio vedėjas

4

808

 

 

Specialistas

142

636

144

888

Tarnautojas

125

427

117

600


Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo reformai, dėl darbdavių ir darbuotojų mokamų mokesčių konsalidavimo, padidėjo paskirtasis atlyginimas.


Dokumento atnaujinimo data: 2019-07-04