Valstybės duomenų agentūros valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2022 m.

2023 m.  III ketv.

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Generalinis direktorius

1

4 892

1

5 312

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

2

4 513

3

4 852

Vyriausiasis patarėjas

-

-

-

-

Skyriaus vedėjas

22

3 353

25

3 331

Patarėjas

44

2 713

50

2 682

Vyriausiasis specialistas

90

2 195

76

2 103

Vyresnysis specialistas

15

1 882

13

1 860


Valstybės duomenų agentūros darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginės algos pastovioji ir kintamoji dalys bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2022 m.

2023 m. III ketv.

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Skyriaus vedėjas

4

3 194

4

3 663

Informacinių technologijų specialistas

58

2 627

83

2 807

Specialistas

169

1 617

194

1 726

Ekonomistas analitikas

-

-

2

2 998

Tarnautojas

129

1 175

108

1 385

 


Dokumento atnaujinimo data: 2023-10-16