Valstybės duomenų agentūros valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2022 m.

2023 m.  I ketv.

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Generalinis direktorius

1

4 892

1

4 791

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

2

4 513

3

4 839

Vyriausiasis patarėjas

-

-

-

-

Skyriaus vedėjas

22

3 352

23

3 412

Patarėjas

44

2 713

47

2 775

Vyriausiasis specialistas

90

2 195

81

2 230

Vyresnysis specialistas

15

1 882

13

1 918


Valstybės duomenų agentūros darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginės algos pastovioji ir kintamoji dalys bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2022 m.

2023 m. I ketv.

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Skyriaus vedėjas

4

3 194

4

3 352

Informacinių technologijų specialistas

58

2 627

63

2 792

Ekonomistas analitikas

-

-

2

2 487

Specialistas

169

1 617

173

1 664

Tarnautojas

129

1 175

115

1 163


Dokumento atnaujinimo data: 2023-05-10