Lietuvos statistikos departamento valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2020 m.

2021 m. III ketv.

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Vadovybė

4

3637

3

4255

Vyriausiasis patarėjas

1

3144

2

3285

Skyriaus vedėjas

29

2579

27

3100

Patarėjas

32

2085

32

2541

Vyriausiasis specialistas

104

1719

108

2032

Vyresnysis specialistas

24

1410

18

1710


Lietuvos statistikos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginės algos pastovioji ir kintamoji dalys bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2020 m.

2021 m. III ketv.

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Skyriaus vedėjas

1

1771

1

2459

Skyriaus vedėjo
pavaduotojas

1

1666

1

2199

Duomenų bazių
administratorius

-

-

3

3028

Programuotojas

10

2730

18

2746

Specialistas

140

1111

157

1487

Tarnautojas

116

714

117

1207

 


Dokumento atnaujinimo data: 2021-10-19