Elektroninė statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistema –  e. Statistika.

 


Dokumento atnaujinimo data: 2017-08-03