Eil. nr.

Pavadinimas

Statistikos sritis

1.

Valstybės duomenų agentūra

Demografinė, socialinė, makroekonomikos, verslo, žemės ūkio, aplinkos ir kita statistika

2.

Aplinkos apsaugos agentūra

Atliekų susidarymo ir tvarkymo, vandens išteklių naudojimo, aplinkos oro taršos, klimato kaitos statistika

3.

Higienos institutas

Sveikatos priežiūros nefinansiniai statistiniai rodikliai, profesinių ligų ir mirties priežasčių statistika

4. Lietuvos socialinių mokslų centras Žemės ūkio ekonominės sąskaitos, žemės ūkio augalų derliaus ir gyvulių skerdimo prognozės

5.

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Tarptautinės apsaugos, pilietybės suteikimo ir jos netekimo, leidimų gyventi ir grąžinimo statistika

6.

Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras

Žemės ūkio produktų supirkimo, pardavimo ir perdirbimo, ekologinio ūkininkavimo statistika, žuvų ir žuvininkystės produktų gamybos ir prekybos statistika

7.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Trečiųjų šalių piliečių, neįleistų į šalies teritoriją, statistika

8.

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Nelaimingų atsitikimų darbe statistika

9.

Valstybinė miškų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Miško išteklių, prekybos mediena ir jos produktais bei medienos ruošos statistika, miško sąskaitos

10.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės statistika: žvejybos atvirose jūrose, Baltijos jūroje ir žvejybos laivyno statistika


Dokumento atnaujinimo data: 2023-01-19