Daugiametė programa

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos (PDF) (OL 2013 L 39, p.12)

2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1951  kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 99/2013 dėl  2013–2017 m. Europos statistikos programos, pratęsiant jos galiojimą iki 2020 m. (PDF) (OL C 75, 2017 3 10, p. 53) (konsoliduota versija)

Europos statistikos programa įgyvendinama Europos Komisijos metinėmis statistikos darbų programomis, kuriose nustatomi išsamesni kiekvienų metų tikslai.

Metinė statistikos programa

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 223/2009 (PDF) dėl Europos statistikos ir 1996 m. vasario 21 d. Europos Komisijos priimtame Komunikate dėl statistikos darbų koordinavimo tobulinimo nustatoma, kad metinę statistikos darbų programą priima Europos Komisija.

Metinėje statistikos darbų programoje išdėstomi tam tikrų metų Komisijos prioritetai statistikos srityje.

Statistinių reikalavimų sąvade pateikiama apibendrinta pagrindinė informacija, reikalinga rengiant Europos statistiką.


Dokumento atnaujinimo data: 2020-02-04