???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

2017-aisiais, rengiant oficialiąją statistiką, dalyvaus 46 proc. ūkio subjektų


Gruodžio pradžioje Lietuvos statistikos departamentas informavo 47,4 tūkst., arba 46 proc., ūkio subjektų dėl statistinių ataskaitų teikimo 2017 m.

2017 m. vienas respondentas teiks vidutiniškai 9 statistines ataskaitas, t. y. viena ataskaita mažiau nei 2016 m., o mažos įmonės, kuriose dirba iki 4 darbuotojų ir kurių pajamos neviršija 150 tūkst. EUR, – tik 4 statistines ataskaitas. Vienas respondentas 2016 m. statistinėms ataskaitoms pildyti skyrė vidutiniškai 9 val.

Respondentams pildyti skirtų statistinių ataskaitų sąrašai su duomenų teikimo terminais ir kita informacija yra paskelbti elektroninėje statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e. Statistika.


Respondentų pateikti duomenys yra pagrindinis statistinės informacijos šaltinis. Tačiau norėtume pabrėžti, kad apie 42 procentus visų statistinių rodiklių rengiame naudodamiesi administracinių šaltinių duomenimis, tai yra neapsunkindami respondentų. Ir ši dalis nuosekliai didėja." – teigia Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus pavaduotoja Aldona Gibaitė-Kudžmienė.

 

Lietuvos statistikos departamentas kviečia respondentus pildyti statistines ataskaitas tiesiogiai e. Statistikos sistemoje, nes e. Statistika registruotiems vartotojams:

  • leidžia susiformuoti iš dalies administraciniais ar kitais duomenimis užpildytas kai kurias statistines ataskaitas;
  • siunčia priminimus dėl statistinių ataskaitų teikimo terminų bei informaciją apie statistinių ataskaitų priėmimo rezultatus;
  • pateikia lyginamąją statistiką, t. y. leidžia palyginti konkrečios įmonės veiklos rodiklius su atitinkamos ekonominės veiklos rūšies, įmonių dydžio grupės, šalies ar savivaldybės rodikliais;
  • mažina respondentų ir Lietuvos statistikos departamento darbuotojų laiko sąnaudas.

Statistines ataskaitas elektroniniu būdu teikia 85 proc. respondentų, tačiau tiesiogiai e. Statistikos sistemoje jas kol kas pildo tik apie 20 proc.