???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Airijos ir Lietuvos susitikimas dėl pirmininkavimo Tarybos statistikos darbo grupei perdavimo įvyko Airijoje, Korko mieste

 

2013 birželio 26 d. Korke, Airijoje įvykusiame susitikime Airija perdavė Lietuvai pirmininkavimą Tarybos statistikos darbo grupei. Susitikime dalyvavo pirmininkavimą baigiančios Airijos, pirmininkavimą perimančios Lietuvos bei pirmininkaujančio trejeto narės Graikijos ir Komisijos (Eurostato) delegacijos.

Lietuvos delegaciją sudarė Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė Vilija Lapėnienė, generalinio direktoriaus pirmasis pavaduotojas Jonas Markelevičius, būsimasis Tarybos statistikos darbo grupės pirmininkas ir Lietuvos statistikos departamento Europos reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja, būsimoji pirmininko pavaduotoja Audronė Miškinienė. Lietuvos ir Airijos Pirmininkavimo komandos apsikeitė informacija apie perimamų teisės aktų projektus.

Graikijos statistikos biuro generalinis direktorius Andreas Georgiou, ketinantis eiti pirmininko pareigas, aptarė pasirengimo pirmininkavimui veiklą. Komisijai atstovavo Eurostato generalinio direktoriaus pavaduotoja Marie Bohatá ir patarėjas bei tarpinstitucinių ryšių koordinatorius Guillermo Davila Muro. Komisija padėkojo pirmininkavusiai Airijai už padarytą pažangą ir išsakė Komisijos požiūrį į tam tikrus įstatyminių aktų padarinius.

Oficialiosios sesijos metu delegacijos turėjo progą susipažinti su Tarybos darbo grupės veikla ir 2013 m. sausio–liepos mėnesiais svarstytais įstatyminiais aktais. Neoficialiosios sesijos metu kadenciją baigiančios ir ją pradedančios valstybės dalinosi patirtimi ir aptarė praktinius pirmininkavimo klausimus.