???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Apie statistinių ataskaitų teikimą 2016-aisiais respondentai jau informuoti


Lietuvos statistikos departamentas pradėjo pasirengimą 2016 m. statistiniams tyrimams. Respondentams (ūkio subjektams) jau pranešta apie tai, kokias statistines ataskaitas reikės pildyti 2016 m. Ši išankstinė informacija padės respondentams planuoti statistinės atskaitomybės rengimo darbus ateinančiais metais, susipažinti su statistinių ataskaitų fomuliarais, pasirinkti tinkamiausią duomenų teikimo būdą.

Lietuvos statistikos departamentas kviečia visus respondentus naudotis elektronine statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistema e. Statistika, leidžiančia greičiau parengti bei pateikti statistines ataskaitas. Kai kurios statistinės ataskaitos e. Statistikos sistemoje automatiškai yra užpildomos administraciniais duomenimis, kuriuos ūkio subjektai jau būna pateikę kitiems administracinių duomenų valdytojams, todėl respondentams reikia įrašyti tik trūkstamas rodiklių reikšmes. Be to, registruoti e. Statistikos naudotojai gali matyti konkrečiam ūkio subjektui parengtą lyginamąją statistinę informaciją, kuri leidžia tam tikroje statistinėje ataskaitoje pateiktus jų veiklos rodiklius palyginti su atitinkamos ekonominės veiklos, įmonių dydžio grupės, šalies ar savivaldybės statistiniais rodikliais.

2016 m. statistinius duomenis Lietuvos statistikos departamentui teiks 45,4 tūkst. respondentų, t. y. 48 proc. visų veikiančių šalies ūkio subjektų. Vienas respondentas vidutiniškai per metus teiks apie 10 statistinių ataskaitų, tačiau mažos įmonės, kuriose dirba iki 4 darbuotojų ir kurių pajamos neviršija 150 tūkst. EUR, vidutiniškai teiks 1,4 statistinės ataskaitos.

Respondentų pateikti duomenys yra pagrindinis, bet ne vienintelis statistinės informacijos rengimo šaltinis. Apie 40 procentų visų statistinių rodiklių Lietuvos statistikos departamentas rengia naudodamasis administracinių šaltinių duomenimis.

2015 m. Lietuvos statistikos departamentas daug bendravo su respondentais statistinės atskaitomybės klausimais. Atsižvelgiant į susitikimuose išsakytus pageidavimus, 2016 m., sutrumpinus statistinių duomenų apdorojimui skirtą laiką, bus prailgintas kai kurių statistinių ataskaitų pateikimo terminas ūkio subjektams.