???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Ar įmonių pagrindinė veikla statistiniame registre – tik nereikšmingas įrašas?


Paskutiniu metu Lietuvos statistikos departamentas gauna ypač daug įmonių prašymų keisti jų ekonominės veiklos kodą Statistiniame ūkio subjektų registre. Būtent šio registro pagrindinės veiklos kodus skirstydama paramą naudoja valstybės paramos gavimą administruojanti įmonė INVEGA. Neretai įmonių pagrindinės veiklos kodai Statistiniame ūkio subjektų registre neatitinka valstybės remiamų veiklų, todėl įmonės kreipiasi į Lietuvos statistikos departamentą reikalaudamos juos kuo skubiau pakeisti.

Įmonei pradėjus veiklą, jos pagrindinės ekonominės veiklos kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių įregistruojamas Statistiniame ūkio subjektų registre. Labai svarbu, kad šis kodas būtų teisingas, nes jis naudojamas rengiant statistinę informaciją, taigi įmonių pagrindinių veiklos kodų keitimai gali turėti įtakos ir šalies ekonominiams rodikliams. Todėl Lietuvos statistikos departamentas įmonių pagrindinės veiklos kodus keičia tik turėdamas pakankamai duomenų apie pasikeitusį įmonės veiklos pobūdį, pavyzdžiui, iš statistiniuose tyrimuose dalyvaujančių įmonių pateiktų duomenų matyti pasikeitęs veiklos pobūdis arba pačios įmonės pateikia įrodymus, jog jų pagrindinė veikla pasikeitė. Kiekvienas pagrindinės veiklos kodo keitimas nagrinėjamas atskirai.

Norime atkreipti įmonių dėmesį, kad pateikti prašymą ar reikalavimą pakeisti kodą neužtenka – tai nėra tiesiog įrašas registre, tai svarbus duomuo, kurio pakeitimas gali turėti daug įtakos.

Atsakomybę už Lietuvos statistikos departamentui pateiktų duomenų teisingumą prisiima pačios įmonės. Deja, tenka susidurti su nesąžiningu įmonių elgesiu, kai prašoma pakeisti veiklą tik tam, kad būtų galima gauti valstybės paramą. Prašome įmonių atsakingai deklaruoti pagrindinės veiklos keitimą, nes parama dėl karantino sukeltų pasekmių laikina, o statistinių duomenų pokyčiai gali išvirsti į klaidingą statistinę informaciją, o ši savo ruožtu – į klaidingus valstybės ir paties verslo sprendimus.