???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Atverti dviejų institucijų duomenų rinkiniai


Toliau tęsiame valstybės duomenų atvėrimą per Valstybės duomenų valdysenos IS. Skelbiame dviejų institucijų – Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūros – atvirus duomenis.

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenų rinkiniai:

Apibendrinti naudingųjų iškasenų ir požeminio vandens gavybos duomenys. Rinkinyje pateikiami apibendrinti naudingųjų iškasenų (anhidrito / gipso, dolomito, klinties, kreidos mergelio, molio, opokos, sapropelio, žvyro, smėlio, durpės, naftos) ir požeminio vandens (gėlo ir mineralinio) gavybos duomenys. Išgautas išteklių kiekis pateikiamas tūkst. kub. metrų per metus.

Apibendrinti Žemės gelmių išteklių likučiai pagal Žemės gelmių išteklių rūšis. Išteklių rūšys: akmens druska, anhidritas, dolomitas, durpės, gėlavandenė klintis, gipsas, glaukonitinis priesmėlis, klintis, kreidos mergelis, kvarcinis monomineralinis smėlis, mažaskaidės durpės, molis, opoka, sapropelis, smėlis, smėlis ir žvyras, žvyras. Naudingųjų iškasenų išteklių likučiai skaičiuojami tūkst. kub. metrų pagal išteklių rūšis ir aprobuotų išteklių kiekį.

Potencialių taršos židinių duomenys. Potencialūs taršos židiniai yra: pramonės, energetikos, transporto ir paslaugų objektai; teršiančių medžiagų kaupimo ir regeneravimo objektai; gyvulininkystės objektai; teršiančių medžiagų avarinių išsipylimų vietos. Pateikiamas preliminarus registruotų taršos židinių pavojingumo vertinimas.

Valstybinio požeminio vandens monitoringo hidrochemijos duomenys. Nurodomi požeminio vandens hidrocheminės sudėties (makrokomponentų, mikrokomponentų, biogeninių komponentų, antropogeninės kilmės organinių junginių) tyrimo duomenys gamtinėse ir pasklidosios taršos (dirbamoje žemėje, pievose ir ganyklose) sąlygose įrengtuose monitoringo gręžiniuose.

Valstybinio požeminio vandens monitoringo lygio matavimų duomenys. Požeminio vandens lygis kartą per parą matuojamas 74 gręžiniuose elektroniniais davikliais, 20 gręžinių įrengtos telemetrinės lygio matavimo duomenų perdavimo sistemos. Požeminio vandens lygis konkrečioje vietovėje priklauso nuo meteorologinių ir geologinių sąlygų.

Valstybinio požeminio vandens monitoringo vidutinių mėnesinių vandens lygių duomenys. Požeminio vandens lygis matuojamas kartą per parą gręžiniuose elektroniniais davikliais. Vienas iš apibendrintų rodiklių yra vidutinis mėnesinis lygis.

Aplinkos apsaugos agentūros duomenų rinkiniai:

Kuršių marių ir Baltijos jūros būklės duomenys. Rinkinyje pateikiama valstybinio aplinkos monitoringo duomenų pagrindu nustatyta Kuršių marių ir Baltijos jūros ekologinė ir cheminė būklė, pagal fizikinius-cheminius ir biologinius kokybės elementų rodiklius, vadovaujantis paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika ir Baltijos jūros rajono geros aplinkos būklės savybių nustatymo reikalavimais.

Kuršių marių ir Baltijos jūros valstybinio monitoringo duomenys. Rinkinyje pateikiami valstybinio Kuršių marių ir Baltijos jūros aplinkos monitoringo duomenys. Duomenų rinkinį sudaro Baltijos jūros ir Kuršių marių monitoringo vietose atliktų hidrologinių, hidrocheminių, biologinių ir specifinių teršalų (vandenyje, dugno nuosėdose, biotoje) matavimų ir tyrimų rezultatai.


Duomenų atvėrimas – prioritetinė Lietuvos statistikos departamento veikla, vykdoma kartu su Informacinės visuomenės plėtros komitetu.