???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Atverti trys Lietuvos statistikos departamento duomenų rinkiniai


Metinis pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinis tyrimas. Tyrimo tikslas – parengti palyginamą su kitomis Europos Sąjungos (ES) šalimis statistinę informaciją apie namų ūkio bendrąsias ir disponuojamąsias pajamas, būsto sąlygas, namų ūkio fizinę ir socialinę aplinką, galimybę tenkinti kai kuriuos poreikius, vyresnių nei 16 metų namų ūkio narių užimtumą, darbą, sveikatos būklę bei problemas ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir įvertinti skurdo rizikos bei materialinio nepritekliaus ir socialinės atskirties rodiklius.

Ketvirtinis gyventojų užimtumo statistinis tyrimas. Rinkinyje pateikiama statistinė informacija apie gyventojų užimtumą, remiantis gyventojų apklausos statistiniais duomenimis.

Metinis informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinis tyrimas. Rinkinyje rasite statistinę informaciją apie informacinių technologijų naudojimą namų ūkiuose.


Dėkojame IVPK už bendradarbiavimą.