???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Eksperimentinė statistika pasipildė rodikliais „Laisvos darbo vietos“, „Užimtumas“ ir „Darbuotojų skaičius“


2021 m. gruodį laisvų darbo vietų buvo 23,2 tūkst. ir, palyginti su lapkričiu, jų sumažėjo 16 proc. Metų pabaigoje buvo 1 mln. 396 tūkst. užimtų 15–74 m. amžiaus gyventojų, o neoficialiai apskaitytos ekonomikos dalis 2020 m. buvo apie 12 proc.

Visi šie duomenys priskiriami eksperimentinei statistikai. Kas gi toji eksperimentinė statistika? Tai nauji, alternatyvūs statistikos skaičiavimo būdai, kurie dar nėra galutinai išbandyti, ištestuoti, suderinti metodologiškai, patvirtinti kaip oficialioji statistika ir įtraukti į Oficialiosios statistikos programą. Rodikliai gali būti rengiami administracinių duomenų pagrindu ir pagrįsti matematiniais skaičiavimais, prognozėmis paremta statistika. Tačiau ši statistika – labai reikalinga, nes gali patenkinti augančius vartotojų poreikius.

Pavyzdžiui, jau dabar paskelbta statistinė informacija apie 2021 m. gruodžio mėn. laisvas darbo vietas po 10 d. bus skelbiama sausio mėnesio statistika. Įprastu būdu rengiama oficiali statistinė informacija apie laisvas darbo vietas skelbiama tik kas ketvirtį – paskutinio praėjusių metų ketvirčio duomenys bus paskelbti tik vasario 23 d. Kaip Statistikos departamento specialistams pavyko taip greitai parengti minėtą statistinę informaciją? Buvo pasitelkti administraciniai duomenys, jie sujungti su iš interneto nuskaityta darbo skelbimų informacija. Rezultatai apibendrinami ir skelbiami.

Greičiau nei oficialioji statistika paskelbiamas ir užimtųjų skaičiaus įvertis, gautas taikant ekonometrinius modelius.

Eksperimentinė statistika gali būti operatyvesnė nei įprasta, oficialioji, nes joje naudojami ir prognostiniai metodai – dar neturint administracinių duomenų, jie pagal ankstesnių metų rodiklius prognozuojami. Pavyzdžiui, eksperimentiniai skurdo rodikliai paskelbiami beveik metais anksčiau nei įprasta skurdo statistika. Šiai statistikai parengti naudojami prognozavimo modeliai, sudaryti iš kelerių paskutinių metų pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo duomenų, bei turima atitinkama administracinių šaltinių informacija.

Kartais eksperimentinė statistika gali būti net ir tikslesnė nei oficialioji. Įprastai skelbiant statistinę informaciją apie darbuotojų skaičių ir laisvas darbo vietas pagal savivaldybes, dirbantys asmenys priskiriami tai savivaldybei, kurioje įregistruota įmonė ar juridinis asmuo. Taigi, jei didžiulė prekybos įmonė bus įregistruota Vilniuje, o jos padaliniai veiks regionuose, įmonės darbuotojai bus priskiriami Vilniaus miesto savivaldybei. Rengiant rodiklius eksperimentiniu būdu darbuotojų skaičius nustatomas atsižvelgiant į įmonių veiklos vykdymo vietą. Taikant eksperimentinį skaičiavimo metodą darbuotojai pagal registruotą gyvenamąją vietą priskiriami įmonių vietos vienetams. Šiuo metu paskelbtas 2020 m. darbuotojų skaičius, kovą bus skelbiami 2021 m. duomenys, o vėliau – operatyviai 45 d. pasibaigus ketvirčiui.

Eksperimentinė statistika gali patenkinti tos informacijos, kurios iš viso nėra administraciniuose duomenų šaltiniuose, nes tokie statistiniai tyrimai nėra atliekami, poreikį. Pavyzdžiui, taip yra su oficialiai neapskaitytos ekonomikos (ONE) rodikliais, kurių įprastai neapskaičiuosi, nes, suprantama, ONE neatsispindi oficialiuose duomenų šaltiniuose. Tačiau naudojant įvairią prieinamą informaciją ir taikant matematinius modelius galima įvertinti, kokią BVP dalį gali sudaryti ONE.

Suprantama, rengiant eksperimentinę statistiką reikalingas didelis specialistų kūrybingumas – kaip anksčiau, greičiau gauti tam tikrą informaciją, ar kaip apskaičiuoti rodiklius, kurie nefiksuojami niekur.

Dar vienas naujas rodiklis, parengtas eksperimentiniu būdu, – ekosistemų sąskaitos. Anksčiau šis rodiklis nebuvo skaičiuojamas. Šalies teritorijoje išskiriama 13 ekosistemų. Didžiąją dalį Lietuvos sudaro dirbama žemė, miškai, ganyklos ir pievos. Pagal pateiktą statistiką galima matyti, kad miškų keletą metų mažėja, pievų ir ganyklų 2020 m. taip pat mažiau nei 2019 m., tačiau daugėja dirbamos žemės plotų, plečiasi urbanizuotos teritorijos. Daugėja pelkių, kūdrų, tvenkinių.


Eksperimentinės ir oficialiosios statistikos palyginimas

Eksperimentinė statistika

Oficialioji statistika

Patvirtinto kalendoriaus kol kas nėra, rengiama pagal poreikį, galimybes

Paskelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių

Administraciniai šaltiniai, matematiniai prognozavimo metodai, naudojami alternatyvūs informaciniai šaltiniai

Naudojami administraciniai šaltiniai, statistiniai tyrimai

Neįtraukta į Oficialiosios statistikos programą

Įtraukta į Oficialiosios statistikos programą

Ne visi rodikliai palyginami su kitų šalių duomenimis

Suderinta ir dažnai palyginama su kitomis šalimis metodika

Metodikos dar kuriamos, testuojamos

Patvirtintos metodikos