???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Europos statistikos sistemos pritaikymas ateičiai – kviečiame išsakyti nuomonę


Europos Komisija atnaujina pagrindinį Reglamentą (EB) Nr. 223/2009. Šia Reglamento (EB) Nr. 223/2009 peržiūra siekiama jį pritaikyti skaitmeniniam amžiui, stiprinant statistikos tarnybų gebėjimus, kad jos geriau reaguotų ir sparčiau rengtų statistinius duomenis.

Siekiant geriau atliepti naujos informacijos poreikius ir naudotojų lūkesčius, Europos Komisija kviečia pateikti nuomonę viešose konsultacijose. Konsultacijų tikslas – Europos statistikos sistemos pritaikymas ateičiai – Europos Sąjungos statistikos teisinė sistema bus suderinta su Europos duomenų strategija, o statistika bus rengiama šiuolaikiškiau. Bus pasinaudota naujų duomenų šaltinių potencialu, statistikos sistema bus lankstesnė, bus nurodyti nauji vaidmenys besiformuojančiose duomenų ekosistemose ir atnaujintos statistikos institucijų užduotys.

Pagrindiniai suinteresuotieji subjektai – duomenų rengėjai, instituciniai naudotojai, įmonės ir kiti privatūs duomenų turėtojai, kiti profesionalūs naudotojai ir plačioji visuomenė.

Konsultacijos vyksta iki 2022 m. spalio 25 d.

Nuomonę šiose viešose konsultacijose galite pateikti užpildydami internetinį klausimyną Europos statistikos sistemos pritaikymas ateičiai (europa.eu).

Klausimynai pateikti kai kuriomis arba visomis oficialiosiomis ES kalbomis. Atsakymus galite rašyti bet kuria oficialiąja ES kalba.

Kiekvieno Jūsų nuomonė padės Europos Komisijai priimti tinkamiausius sprendimus dėl Europos statistikos sistemos pritaikymo ateičiai.