???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Eurostato projektas dėl specialiųjų poreikių turinčių mokinių švietimo statistikos

 

2012 m. sausio 18 d. Lietuvos statistikos departamente lankėsi Eurostato projekto dėl specialiųjų poreikių turinčių mokinių švietimo statistikos ekspertai J. Ficher-Kottenstede, Th. Huart ir A. Linert.

Vizito metu buvo aptartas šios srities statistikos palyginamumas tarp šalių (švietimo sistemų, sąvokų ir apibrėžimų skirtumai), naudojami klasifikatoriai, tobulinimo galimybės.

Be Eurostato atstovų, susitikime dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Švietimo informacinių technologijų centro atstovai.

Lietuvos specialistai pristatė specialiųjų ugdymo poreikių vertinimo tvarką ir specialiųjų poreikių mokinių klasifikavimo sistemą, atsakingas organizacijas ir specialiosios pagalbos teikimo mokykloms tvarką, statistinių duomenų šaltinius ir šios srities statistinės informacijos skelbimo tvarką.

Šio Eurostato projekto tikslas – įvertinti galimybes rengti metodologiškai suderintą ir palyginamą tarp šalių specialiųjų poreikių turinčių mokinių švietimo statistiką. Tam buvo atrinktos keturios šalys, kurių patirtimi rengiant šią statistiką galima būtų pasinaudoti; viena iš jų – Lietuva.

Statistinę informaciją apie specialiųjų poreikių turinčių mokinių švietimą rasite Lietuvos statistikos departamento svetainėje (www.stat.gov.lt), leidinyje „Švietimas".