???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Gyventojų surašymo seminaras


Gruodžio 17–18 d. Lietuvos statistikos departamente vyko 18-as Baltijos šalių gyventojų surašymų seminaras, kuriame dalyvavo Baltijos valstybių gyventojų ir būstų surašymų specialistai. Pirmoji seminaro diena buvo skirta pasirengimui 2021 metų surašymams aptarti.  Estija, Latvija ir Lietuva planuoja 2021 metų surašymus atlikti naudodamos tik administracinius duomenų šaltinius. Pagrindinių valstybės registrų (gyventojų, nekilnojamojo turto ir kitų) ekspertai iš Lietuvos ir Estijos informavo apie  administracinių duomenų rengimą bei naujoves.  Buvo pabrėžta, kad  bendradarbiavimas tarp nacionalinių statistikos tarnybų ir administracinių duomenų tvarkytojų yra labai svarbi sąlyga oficialiajai statistikai rengti.

Antrąją seminaro dieną Baltijos šalių gyventojų ir būstų surašymų specialistai aptarė parengiamuosius būsimų surašymų darbus ir problemas, iškilusias rengiant ir teikiant Eurostatui daugiamates 2011 metų gyventojų ir būstų surašymų lenteles (CENSUS HUB projektas), galimybes gyventojų surašymus Baltijos valstybėse atlikti administracinių šaltinių pagrindu, bendrų Baltijos šalių pasiūlymų rengimą Eurostatui dėl 2021 metų surašymų teisinės bazės. Susitikimo metu nuspręsta 2015 metų pirmą pusmetį parengti bendrą elektroninį leidinį apie 2011 metų gyventojų ir būstų surašymus Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.