???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Įmonėms nebereikia pildyti „bjauriausios“ statistinės ataskaitos


Šią savaitę Seime diskutuota, kaip palengvinti verslininkams statistinių ataskaitų pildymo naštą. LR Seimo nario A. Bagdono inicijuotame susitikime dalyvavo Lietuvos statistikos departamento atstovai.

Lietuvos statistikos departamento specialistai analizuoja kiekvieną galimybę panaudoti administracinius šaltinius surinkti reikiamai statistikai. Lietuvos statistikos departamentas girdi ir reaguoja į pasiūlymus.

Nuo šių metų atsisakyta vienos sudėtingiausių iš statistinių ataskaitų – finansinių rodiklių ataskaitos F-01, kurią 6 100 įmonių privalėdavo teikti kas ketvirtį. Šiai ataskaitai parengti reikėdavo kas ketvirtį sudaryti įmonės finansų balansą. Šios ataskaitos duomenų netekimas kompensuojamas panaudojant duomenis iš kitų administracinių šaltinių ir pritaikius statistinius modelius. Atsisakius F-01 ataskaitos įmonės ir valstybė sutaupys apie 0,6 mln. EUR per metus.

Statistika renkama ne tik valstybės valdymo tikslams. Ji reikalinga ir pačiam verslui, pvz. planuojant verslą, plėtrą, darbo užmokesčio, paslaugų ir prekių kainų politiką, savo veiklos užimamą rinkos dalį ir pan. Geras pavyzdys – tik apibendrinus įmonių pateikiamus duomenis buvo galima įvertinti COVID-19 pandemijos įtakos mastą verslui. Į tai buvo atsižvelgta ir planuojant paramą verslo sektoriui.