???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Europos Sąjungos (ES) dvynių programos projektas Jordanijoje


2023 m. vasario 6 d., Amanas. Europos Sąjunga (ES) ir Jordanijos statistikos departamentas šiandien oficialiai pradėjo įgyvendinti Statistikos dvynių projektą, kuriuo siekiama sustiprinti Jordanijos statistikos departamento gebėjimus rinkti, analizuoti ir teikti statistinius duomenis, remiantis geriausia tarptautine ir Europos praktika. Ta proga buvo surengtas įvadinis projektui skirtas renginys.

Bendradarbiaudami su Jordanijos statistikos departamentu, 24 mėnesių trukmės ir  1,5 mln. eurų vertės Statistikos dvynių projektą įgyvendina Danijos statistikos biuras (vadovaujanti valstybė narė), Vokietijos statistikos tarnyba (DESTATIS), Italijos nacionalinis statistikos institutas (ISTAT) ir Valstybės duomenų agentūra (kaip jaunesnieji projekto partneriai). Pagalbą dvynių projektui įgyvendinti teikia ir Suomijos statistikos tarnyba. Projektas skirtas padėti stiprinti Jordanijos statistikos departamento sąveiką su ES, tobulinti darbuotojų įgūdžius, didinti procesų ir struktūros veiksmingumą.

Įgyvendinant šį projektą daugiausia dėmesio bus skiriama Jordanijos verslo ir gyventojų statistikos stiprinimui ir plėtrai, atsižvelgiant į geriausią tarptautinę praktiką ir įtraukiant administracinius duomenų šaltinius. Be to, šiuo projektu siekiama pagerinti Jordanijos statistikos departamento rengiamų statistinių duomenų kokybę, kuriant naują aukštos kokybės statistiką su detalesniu pasiskirstymu pagal geografinę padėtį ir gyventojų skaičių. Projekte taip pat daug dėmesio bus skiriama dabartinių, ypač su statistiniais tyrimais susijusių metodologijų atnaujinimui ir tobulinimui.

Projektui skirtame įvadiniame renginyje dalyvavo ES delegacijos Jordanijoje atstovai, vadovaujančios valstybės narės ir jaunesniųjų projekto partnerių atstovai, Jordanijos statistikos departamento, ministerijų, valstybės departamentų, tarptautinių organizacijų ir strateginių partnerių atstovai.

 

Nuotrauka. ES delegacijos Jordanijoje atstovai