???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Lietuvos ir Kazachstano statistikos tarnybos bendradarbiaus

 

2012 m. birželio 5 d. Lietuvos statistikos departamentas ir Kazachstano Respublikos statistikos tarnyba pasirašė Tarpusavio supratimo memorandumą dėl bendradarbiavimo statistikos srityje (PDF).

Šalys deklaravo ketinimus tęsti ir plėtoti bendradarbiavimą statistikos srityje. Bus keičiamasi metodine statistinio stebėjimo, surašymų ir apklausų medžiaga, oficialiąja statistine informacija, ypač užsienio prekybos, transporto, turizmo statistikos srityse, siekiama abiejų šalių statistikos suderinamumo.

Lietuvos ir Kazachstano statistikų tarnybų darbuotojai dalysis naujausia patirtimi, įgyta tobulinant nacionalinius statistiką reglamentuojančius teisės aktus, diegiant informacines technologijas, plėtojant naujas statistikos kryptis, taip pat patirtimi nacionalinių sąskaitų sistemos srityje. Bus svarstomos galimybės atlikti bendrus statistinius projektus, įgyvendinti bendrus techninius projektus apskaitos ir statistikos klausimais, organizuoti bendrus posėdžius, seminarus ir konferencijas.

Memorandumas pasirašytas Palangoje vykusiame aštuntajame Lietuvos ir Kazachstano tarpvyriausybinės prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisijos posėdyje, kuriame buvo svarstoma, kaip suintensyvinti krovinių pervežimą geležinkeliais tarp šalių, jų krovą Klaipėdos uoste bei kiti aktualūs bendradarbiavimo klausimai ir perspektyvos. Šalys numato draugauti ir aukštojo mokslo srityje, skatindamos studentų mobilumą tarp šalių. Taip pat bus keičiamasi patirtimi žemės ūkio, pramonės, vartotojų teisių, valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo, kovos su korupcija srityse.