???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Nepriklausomų ekspertų auditas vertins statistikos kokybę


Lietuvos statistikoje atliekama patikra ir vertinimas, kaip Europos statistikos praktikos kodekso principai įgyvendinami Europos statistikos sistemoje.

Tiksli, patikima, laiku pateikiama ir reikalinga, objektyvi ir palyginama su kitų Europos šalių statistika, aiški, prieinama ir suprantama – tokią statistiką jau ne vienus metus rengia Lietuvos statistikos departamentas ir kitos oficialiąją statistiką tvarkančios institucijos. Bet kaip visuomenė gali įsitikinti, kad oficialioji šalies statistika tikrai tokia ir yra? Europos statistikos praktikos kodeksas – bendras Europos statistikos sistemos kokybės pagrindas. Tai savireguliavimo priemonė, grindžiama 16 principų, apimančių institucinę aplinką, statistikos rengimo procesus ir jų rezultatus. Vertinant Praktikos kodekso įgyvendinimą vadovaujamasi kiekvieno principo taikymo gerosios patirties kriterijais ir standartais, kurių yra daugiau nei 80. Pavyzdžiui, pirmasis principas – profesinis nepriklausomumas – nustato, kad statistika turi būti rengiama nepriklausomai nuo politinio ir kitokio kišimosi iš išorės. Nepriklausomumas plėtojant, rengiant ir skleidžiant statistiką įtvirtintas teisės aktais, užtikrintas kitų oficialiąją statistiką rengiančių institucijų nepriklausomumas.

Kas penkerius metus nepriklausomi ekspertai vertina, kaip statistikos tarnybos įgyvendina šiuos principus. Tai vadinama ESS tarpusavio vertinimu.

„Europos praktikos kodeksas – mūsų darbo ir statistikos rengimo vadovėlis ar instrukcija. Jis apima ne tik praktinius statistikos rengimo aspektus, bet ir statistikos bei duomenų tvarkymo etikos principus – profesinės nepriklausomybės, nešališko požiūrio į visus mūsų rengiamos statistikos naudotojus laikymąsi, vadovavimąsi objektyvumo, patikimumo, statistinių duomenų konfidencialumo ir sąnaudų efektyvumo principais. Pasaulyje, kuriame vis daugiau „greitos“, dažnai nepatikrintais šaltiniais pagrįstos informacijos, kokybė – mūsų konkurencinio pranašumo pamatas”, – įsitikinusi Inga Daunaravičienė, Lietuvos statistikos departamento patarėja procesų valdymui.

Lietuva yra viena iš pirmųjų valstybių narių, sulauksiančių tarpusavio vertinimo vizito, kuris jau prasidėjo ir tęsis visą savaitę. Į tarpusavio vertinimą bus įtrauktos nacionalinės statistikos institucijos, įgyvendinančios Europos statistikos programą: Lietuvos statistikos departamentas ir trys iš oficialiąją statistiką rengiančių institucijų: Aplinkos apsaugos agentūra, Higienos institutas ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras. Vizito metu Patikros ekspertai susitiks ir su oficialiosios statistikos vartotojais, respondentais, mokslo bendruomene ir kitais partneriais. Tarpusavio vertinimo metu bus vertinama atitiktis visiems 16 Europos statistikos praktikos kodekso principų, taip pat pažanga, padaryta po paskutiniojo tarpusavio vertinimo.

Daugiau informacijos apie tarpusavio vertinimą čia.