???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Nuo liepos 1 d. patenkintos 3 paraiškos dėl pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo


Lietuvos Respublikos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymas (toliau – Įstatymas), kuris įsigaliojo 2022 m. liepos 1 d., yra nauja teisinė bazė Lietuvoje. Sveikatos duomenys yra renkami teikiant sveikatos priežiūros paslaugas: lankantis pas gydytoją, perkant receptinius vaistus, atliekant operaciją ar kt. atvejais. Tačiau pakartotinis sveikatos duomenų naudojimas jau nėra susijęs su konkrečiu pacientu ir jam teikiamomis paslaugomis.

Duomenys gali būti pakartotinai naudojami 6 srityse: moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai; inovacijoms; švietimui; žinių vadybai sveikatos srityje; sveikatos politikai formuoti, sveikatos priežiūrai planuoti, organizuoti ir valdyti; statistikai tvarkyti.

Įstatymas leidžia apskaičiuoti bendras tendencijas, sekti sergamumą, ilgalaikio gydymo ir reabilitacijos pasekmes, išeitis, palyginti įvairias pacientų grupes ar regionus. Mokslinio laipsnio siekiantys studentai ir jų dėstytojai gali prašyti duomenų ir analizuoti hipotezes, susijusias su tam tikra diagnoze, amžiaus ar kitaip apibrėžta grupe. Sveikatos priežiūros įstaigos gali įsivertinti savo įstaigos veiklos kokybę palygindamos savo ir visos šalies apibendrintus duomenis.

Pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo sistemai įgyvendinti taikomas vieno langelio principas. Vartotojams nebereikia kreiptis į skirtingus duomenų valdytojus, tokius kaip ligoninės ar poliklinikos. Sveikatos duomenis pakartotinai naudoti galima tik gavus Lietuvos statistikos departamento (nuo 2023 m. sausio 1 d. – Valstybės duomenų agentūros) išduotą leidimą.

Nuo Įstatymo įsigaliojimo departamentas, kaip Vyriausybės įgaliota institucija, gavo 6 paraiškas, iš kurių 3 jau išnagrinėjo ir patenkino – pareiškėjai gali naudotis sveikatos duomenimis mokslinių tyrimų tikslais. Dvi tyrėjų grupės jau pradėjo darbus.

Paraiškas dažniausiai teikia Lietuvos mokslo institucijos. Nagrinėjamos temos – vakcinų efektyvumas, autoimuninės, onkologinės, neurologinės, kvėpavimo takų ligos, taip pat psichoaktyvių medžiagų paplitimas, prevencinės programos. Statistikos departamentui talkina daugelis kitų įstaigų, turinčių tyrėjams reikalingos informacijos: Registrų centras, Valstybinė ligonių kasa, Higienos institutas, biobankai, ligoninės, institutai, centrai.


Norėdami pateikti prašymą išduoti leidimą sveikatos duomenims pakartotinai naudoti, kreipkitės į Daivą Mikalopienę el. paštu daiva.mikalopiene@stat.gov.lt arba telefonu +370 655 42 038.


Daugiau apie pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo paslaugą rasite čia.