???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Pradedamas 2016 m. Žemės ūkio struktūros statistinis tyrimas – birželio 1–19 d. statistines anketas galima pildyti savarankiškai elektroniniu būdu


Lietuvos statistikos departamentas 2016 m. birželio 1 d. pradeda žemės ūkio struktūros statistinį tyrimą, vykdomą kas trejus metus. Šio statistinio tyrimo tikslas – įvertinti struktūrinius pokyčius žemės ūkyje, patikslinti 2013 m. žemės ūkio struktūros statistinio tyrimo metu užfiksuotą ūkių, gaminančių žemės ūkio produktus, skaičių, remiantis gautais statistiniais duomenimis parengti statistinę informaciją apie ūkių struktūrą ir specializaciją, darbuotojus, žemės ūkio naudmenas, ūkinius gyvūnus, žemės ūkio augalų drėkinimą, dirvos ir mėšlo tvarkymo praktiką ir kitą ūkių veiklą.  

Statistiniame tyrime dalyvaus ir duomenis turės pateikti visos žemės ūkio bendrovės ir įmonės bei atrinkti ūkininkų ir šeimos ūkiai, gaminantys žemės ūkio produktus. Iš viso atrinkta ir bus apklausta apie 900 žemės ūkio bendrovių ir įmonių ir 45 tūkst. ūkininkų ir šeimos ūkių, t. y. ketvirtadalis visų Lietuvoje veikiančių ūkininkų ir šeimos ūkių, žemės valdoje turinčių vieną ar daugiau hektarų naudojamų žemės ūkio naudmenų, taip pat turinčių mažiau kaip vieną hektarą naudojamų žemės ūkio naudmenų, jei žemės ūkio produktų pardavimo pajamos per metus sudaro ne mažiau kaip 1 520 EUR.

Statistinio tyrimo metu ne tik žemės ūkio bendrovėms ir įmonėms, bet ir ūkininkų ir šeimos ūkiams sudaryta galimybė duomenis pateikti elektroniniu būdu. Elektroninę tyrimo anketą galima užpildyti ir pateikti Lietuvos statistikos departamentui birželio 1–19 d. Visų tyrimui atrinktų ūkininkų ir šeimos ūkių savininkams, išsiųstas Lietuvos statistikos departamento laiškas, kviečiantis dalyvauti apklausoje ir patiems užpildyti 2016 m. žemės ūkio struktūros statistinio tyrimo anketą naudojantis statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistema e. Statistika gyventojams (apklausos.stat.gov.lt).

Ūkius, birželio 1–19 d. elektroniniu būdu savarankiškai nepateikusius statistinių duomenų, nuo birželio 20 d. iki spalio mėn. pabaigos aplankys arba apklaus telefonu viešųjų pirkimų konkurso būdu atrinktos įmonės klausėjai.

Žemės ūkio bendrovės ir įmonės duomenis turi pateikti naudodamosi elektroninio statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistema e. Statistika (estatistika.stat.gov.lt).

Siekiant pakartotinai nerinkti duomenų, kuriuos ūkininkaujantys asmenys ar žemės ūkio bendrovės ir įmonės jau yra pateikę kitoms institucijoms, statistinio tyrimo reikmėms maksimaliai naudojami administracinių šaltinių duomenys. Jei ūkis deklaruoja žemės ūkio naudmenas ir (ar) registruoja ūkinius gyvūnus, jam nereikės dar kartą vardyti žemės ūkio augalų plotų ar nurodyti jau registruotų ūkinių gyvūnų skaičiaus. Reikės pateikti tik tuos statistinius duomenis, kurių nėra administraciniuose šaltiniuose arba dėl didelių metodologinių skirtumų jų negalima naudoti žemės ūkio struktūros statistiniam tyrimui.  

Žemės ūkio struktūros tyrimai atliekami visose Europos Sąjungos valstybėse, siekiant užfiksuoti sparčiai vykstančius ūkių skaičiaus bei jų veiklos pokyčius tarp žemės ūkio surašymų, kurie pagal Europos Sąjungos reikalavimus atliekami kas 10 metų. Visuotiniai žemės ūkio surašymai Lietuvoje buvo atlikti 2003 ir 2010 m.