???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Seminaras Europos statistikos dienai paminėti


Šį rudenį Europos statistikai antrą kartą minėjo Europos statistikos dieną. Minint šią dieną siekiama didinti Europos piliečių suvokimą, kokia svarbi ir vertinga yra oficialioji statistika visuomenės gyvenime. Jausdamas atsakomybę dėl objektyvios ir patikimos informacijos pateikimo visuomenei, tinkamo statistikos supratimo ir interpretavimo, norėdami efektyviai reaguoti į pokyčius, gruodžio 1 d. Lietuvos statistikos departamentas kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka organizavo seminarą „Statistikos sklaidos realijos ir vizijos. Skaičiai EMOJI kartai“.

Statistikų bendruomenė jau seniai diskutuoja apie statistinės informacijos pateikimo būdus. Pastebima tendencija, kad statistiką ima vartoti ir ja remtis žmonės, kurie anksčiau niekada to nedarė. Tai nulėmė didžiulė informacijos sklaida per socialinius tinklus. Socialinių tinklų žvaigždės dažnai cituoja statistiką. Skaičių pateikimas ne ekspertams, o mažiau įgudusiems, tačiau smalsiems žmonėms turi būti kitoks. Lentelių ir sudėtingų diagramų tokie vartotojai neįstengia arba neturi laiko analizuoti. Ši situacija pažįstama ir nuolat skubantiems sprendimų priėmėjams. Be to, pastaruoju metu itin išryškėjo fake news fenomenas, kai patraukliai pateikiami neteisingi skaičiai traktuojami kaip tiesa (pavyzdžiui, kainų palyginimai įvairiose šalyse ir Lietuvoje).

Pradėdama seminarą Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė Vilija Lapėnienė akcentavo oficialiosios statistikos svarbą šiuolaikinėje visuomenėje ir statistikai keliamus vis didesnius reikalavimus. Statistinė informacija turi būti prieinama ir įdomi skirtingiems vartotojams.

„Mes, susitikdami su statistikos vartotojais, bendraudami su jais tiesiogiai ir socialiniuose tinkluose, pastebime akivaizdų poreikį lakoniškai, vaizdžiai ir koncentruotai pateikti oficialiąją statistiką, kaip paprastą ir aiškų produktą. Apie tai diskutuoja ir visa Europos statistikų bendruomenė“, – sakė V. Lapėnienė.

Seminaro problematiką įžanginiame pranešime pristatė Lietuvos statistikos departamento Ryšių su visuomene skyriaus vedėjo pavaduotoja Laima Grižaitė, trumpai apžvelgusi statistikos vartotojus pagal kartas: tyliąją, prarastąją, X, Y, Z ir Alfa. Pasak L. Grižaitės, socialinių tinklų įtaka nebediskutuojama, komunikacijos specialistai dabar bando nuspėti, kokie bus ateities vartotojų poreikiai, kaip reikia bendrauti su Z ir Alfa kartomis. Didžiosios naujienų agentūros jau dabar savo publikuojamuose pranešimuose nešykšti piktogramų ir emocijų, taip bandydamos sudominti naujųjų kartų vartotojus, kurie nemėgsta skaityti ir informaciją suvokia per emociją bei mokosi, ieško žinių socialiniuose tinkluose.

Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) komunikacijos vadovas Tymothy’is Allenas aptarė Europos statistikos sklaidos realijas, pasidalijo patirtimi kuriant produktus, patrauklius šiuolaikiniam vartotojui.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patirtis, rengiant ir skleidžiant statistinę informaciją apie šalies bibliotekas ir Lietuvos spaudą, buvo pristatyta Informacijos mokslų departamento direktorės dr. Nijolės Bliūdžiuvienės pranešime.

Lietuvoje oficialiąją statistiką rengia Lietuvos bankas ir 21 valstybės institucija, o jų visų veiklą oficialiosios statistikos srityje koordinuoja Lietuvos statistikos departamentas. Siekiame, kad visa oficialioji statistika taptų visuomenei prieinama per vienus vartus – Oficialiosios statistikos portalą. Lietuvos statistikos departamento specialistės Giedrė Norvaišienė ir Jana Vanagė supažindino su šio portalo galimybėmis.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos grafinio dizaino dėstytojas Jonas Malinauskas ir šios kolegijos studentas Tomas Aliukas pasakojo apie statistinės informacijos vizualizavimo principus ir galimybes bei bendradarbiavimą su Lietuvos statistikos departamentu kuriant statistinius infografikus. Dėstytojas pateikė gerų ir nelabai vykusių infografikų pavyzdžių, o studentas pasidalijo įspūdžiais apie patį kūrybinį procesą, kurio rezultatas buvo pripažintas geriausiu praėjusių metų infografiku ir tapo kalėdinio atviruko prototipu.

 
 
 
 
 

 

Dėkojame dalyviams už šypsenas!