???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Serbijos atstovų vizitas


Spalio 21–22 d. Lietuvos statistikos departamente viešėjo Serbijos Respublikos statistikos tarnybos specialistai. Tai buvo mokomasis vizitas.

Jo metu daugiausia dėmesio buvo skirta su Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis metodologiškai suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) rengimo klausimams, buvo pasidalinta Lietuvos statistikos departamento patirtimi įgyvendinant ES reglamentus. Taip pat buvo aptartos SVKI skaičiavimo ir sklaidos, rengimo proceso dokumentavimo temos.

Specialistai taip pat aptarė specifinius ir techninius SVKI sudarymo klausimus: kainų duomenų rinkimo ir tikrinimo proceso organizavimą, atrankas, klasifikavimą, sezoninių produktų traktavimą, kainų perskaičiavimo dėl kokybės pasikeitimo metodus, lyginamųjų svorių sistemos rengimą.

Taip pat buvo pristatytas būsto kainų ir savininkų užimtų būstų kainų indeksų, SVKI pagal pastovius mokesčių tarifus, administruojamų kainų SVKI apskaičiavimas.